วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

“เพื่อไทย” ห่วงร่างฯรธน.ด้วยอคติ ไม่ไว้ใจประชาชน-ไม่เกิดผลดีต่อประเทศ


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า เป็นห่วงร่างรัฐธรรมนูญที่มีนายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานว่า อาจจะไม่สอดคล้องกับข้อความที่นายมีชัยมีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ขอความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ให้ออกตัววิ่งว่า รัฐธรรมนูญใหม่ การเมืองใหม่ ปลอดการทุจริต เพื่อต่อชีวิตให้บ้านเมือง เพราะขณะนี้ร่าง รัฐธรรมนูญทั้งฉบับยังไม่ปรากฏต่อสายตาประชาชนเลย จึงไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญใหม่กว่าเดิมอย่างไร และการเมืองใหม่จะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะเป็นไปตามหลักการสำคัญที่สุดคือ จะเคารพอำนาจอธิปไตยของปวงชนหรือไม่?

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า เท่าที่ตนติดตามการแถลงของโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นพบว่า มีหลายประเด็นที่ไม่เป็นไปตามหลักการสำคัญดังกล่าว เช่น การกำหนดหลักเกณฑ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ไว้อย่างเข้มงวดเป็นเรื่องดี แต่การกำหนดว่านายกฯ และส.ว ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งส่อเจตนาไม่สุจริตและมีอคติ เหมือนมือหนึ่งกีดกันไม่ให้นักการเมืองเมืองเข้าสภาได้ง่ายๆ แต่อีกมือหนึ่งกลับกวักเรียกพวกที่อยู่บนหอคอยงาช้างให้เข้ามามีอำนาจในบ้านเมืองได้ง่ายๆ ถ้าไม่เรียกว่ากรธ. มีอคติต่อนักการเมืองและไม่ไว้วางใจประชาชน ไม่เคารพอำนาจอธิปไตยของปวงชนแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไร เพราะถ้าเข้มงวดด้วยความสุจริตจริงก็ต้องให้นายกฯ และส.ว.มาจากการเลือกตั้งด้วยจึงจะถูก

นางลดาวัลลิ์ กล่าวด้วยว่า ถ้าร่างรัฐธรรมนูญด้วยอคติต่อนักการเมืองและไม่ไว้วางใจประชาชน จะไม่เกิดผลดีต่อการพัฒนาประเทศ เพราะทราบว่าจะมีการบัญญัติมาตรการควบคุม ตรวจสอบฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอย่างเข้มงวดเกินกว่าเหตุจนไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากมีการออกแบบใหม่ให้ทั้งสองฝ่ายนี้ทำงานภายใต้ระบบศาล องค์กรอิสระ ป.ป.ช. สตง. ผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาลรัฐธรรมนูญ หากร่าง รัฐธรรมนูญถูกออกแบบมาเช่นนี้จริงก็เสี่ยงต่อการที่ฝ่ายบริหารและส.ส.จะถูกโค่นล้มและถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตได้ง่ายๆ ซึ่งกระบวนการเช่นนี้ เป็นอันตรายต่อระบอบการเมือง และจะก่อความเสียหายให้แก่ประชาชนอย่างเหลือคณานับ ดังนั้นขอฝากให้นายมีชัยนำข้อห่วงใยของตนไปพิจารณาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น