วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"เจ้าคุณประสาร" เผยมติลับ 6 ข้อ องค์กรพุทธ-ภาคีเครือข่าย หนุนสมเด็จช่วงฯ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระเมธีธรรมาจารย์ เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/ck.prasarn/ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ผลการประชุมขององค์กรพุทธและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ (ในช่วงภาวะวิกฤตของคณะสงฆ์ไทยเวลานี้)

การประชุมในวาระสำคัญในวันนี้ (23 กรกฎาคม 2559) ที่ประชุมได้กำหนดกรอบ แนวคิดและหลักปฏิบัติ ดังนี้

กรอบในการปรึกษาหารือภายหลัง กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอ ได้แถลงผลการสอบรถยนต์โบราณในพิพิธภัณฑ์ของวัดปากน้ำภาษีเจริญ ดังนี้

1.ท่าทีของแต่และฝ่าย ซึ่งกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานได้รวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อประเมิน สรุปและยืนยันถึงท่าทีของแต่ละฝ่าย เช่น ภาครัฐ ผู้มีอำนาจ ฝ่ายคัดค้านรวมทั้งมวลชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบถึงจุดยืนที่ชัดเจนของแต่ละฝ่าย

2.สถานะที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย ให้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพภายในที่แท้จริงของทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวว่าแท้จริงพวกเขามีศักยภาพมากน้อยแค่ไหน อย่างไร วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อิงอาศัยและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในการดำเนินการของกลุ่มดังกล่าว รวมทั้งยุทธศาสตร์ว่ามีอะไรบ้าง และเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร

3.ศักยภาพในการดำเนินการ ให้วิเคราะห์ให้ละเอียดว่าภายในของแต่ละกลุ่มนั้นมีศักยภาพที่แท้จริงเป็นอย่างไร มีคนมากน้อยแค่ไหน เดินเกมอะไร อะไรคือฐานกำลังที่สนับสนุนให้ทำแบบนั้นและเหตุจูงใจในการเดินแต่ละครั้ง และอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของพวกเขาให้ได้

4.ปัจจัยทางการเมือง กลุ่มต่างๆ มีเหตุปัจจัยอะไรที่เป็นเรื่องทางการเมืองหนุนหลัง ใครเป็นคนของใคร ใครเป็นม้ารับใช้ใคร เพื่อทำลายใคร มีผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างไร ทำลายใครแล้วใครได้ใครเสีย และพระสงฆ์ คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนาถูกนำไปเชื่อมโยงในเรื่องนี้ได้อย่างไร

5.ผลกระทบ วิเคราะห์ถึงผลกระทบของทุกภาคส่วนที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ว่าการกระทำทั้งหลายทั้งปวงนี้จะส่งผลกระทบต่อ คณะสงฆ์ พระพุทธศาสนาและประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไร

6.ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว องค์กรพุทธและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยืนยันว่าจะมีการเคลื่อนไหวทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแน่นอนโดยให้มีการข่าวด้านลึกละเอียดรอบคอบ การรวบรวมข้อมูลให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง การกำหนดยุทธศาสตร์ให้ไวและทันต่อเหตุการณ์ การดำเนินการและเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ

ในการนี้ องค์กรพุทธและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศได้มีมติในการเคลื่อนไหว 6 ข้อ สำหรับมติสำคัญทั้ง 6 ข้อนั้นให้ถือเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาในทางปฏิบัติและเพื่อความปลอดภัยของมวลสมาชิกผู้นำไปปฏิบัติในทุกภาคส่วนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

พระเมธีธรรมาจารย์
23 กรกฎาคม 2559

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น