วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"ดร.เสถียร" เร่ง สำนักพุทธฯ ประสานกฤษฎีกา ตีความมาตรา7 กรณีแต่งตั้งพระสังฆราช


ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา เข้ายื่นหนังสือต่อ นาย กนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เร่งประสานกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการแก้ไขหรือตีความ มาตรา 7 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2535 เกี่ยวกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ หลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังนาย ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการกฤษฎีกาและ นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีตประธานกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องกิจการพระพุทธศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า คณะกรรมการกฤษฎีกาจะตีความกฎหมายมาตรา 7 ตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นต้นเรื่องในการเสนอชื่อพระราชาคณะขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร วิพรมหา กล่าวว่า การมายื่นหนังสือครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ต้องเร่งติดตามและประสานเรื่องนี้กับทางคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในเจตนารมณ์ของสังฆธรรมเนียมปฏิบัติ

ด้านนายกนก กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ประสานมาทาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อขอข้อมูลและกฎหมายในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่ง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆที่ถูกต้องในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชที่มีตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งหากกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 เกิดขึ้นนั้น จะถือเป็นครั้งแรกที่มีตีความตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น