วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

"ชัยธนพล" ยื่นหนังสือ นายกฯ ทำตามมติมหาเถร กรณีแต่งตั้งพระสังฆราช


15 กรกฎาคม 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานจากศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ว่า นายชัยธนพล ศรีจิวังษา ผู้ประสานงานองค์กรเครือข่ายพิทักษ์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์(อพช.) และตัวแทนพุทธศาสนิกชน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีปฏิบัติตามกฎหมาย ในการนำชื่อสมเด็จพระราชมังคลาจารย์(สมเด็จช่วง) ขึ้นทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราช ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกา มีมติให้มหาเถรสมาคม เสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ มาตรา 7

นายชัยธนพล กล่าวว่า เมื่อมีมติที่ชัดเจนออกมาแล้ว  นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย ควรปฏิบัติตามกฎหมาย โดยไม่ควรนำเรื่องคดีความมาอ้าง เพราะยังไม่มีการตัดสิน อย่างไรก็ตามวันนี้ไม่ได้มาด้วยจุดประสงค์ส่วนตัว แต่เป็นจุดประสงค์ของชาวพุทธส่วนมากที่ต้องการ เพราะหากประมุขสงฆ์ขาดตอน ก็อาจเกิดปัญหาได้ จึงขอให้นายกรัฐมนตรีควรใช้โอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติกับนายกรัฐมนตรีเอง ทั้งนี้หากยังไม่มีการพิจารณา องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ อาจมีการเคลื่อนไหวต่อไป โดยจะหารือกับชาวพุทธเพื่อขอมติจากส่วนใหญ่
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น