วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

“เสถียร” ปลุกพลังชาวพุทธ เผยรอฟังแนวทาง “เจ้าคุณประสาร”


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสถียร วิพรมหา นายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา ให้สัมภาษณ์กับ ผู้สื่อข่าวว่า ทางเครือข่ายองค์กรพุทธฯ โดยสมาคมนักวิชาการพระพุทธศาสนา 18 องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เข้าพรรษา เป็นพระวินัยของพระสงฆ์ แล้วก็เป็นกิจของชาวพุทธ แต่ว่าภายหลังที่เราทราบข่าวว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้วินิจฉัยหรือว่าตีความว่า กรณีที่มีการเสนอชื่อ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงสุดโดยสมณศักดิ์ ซึ่งเป็นมติมหาเถรสมาคมมาที่ทางสำนักนายกฯ แล้วท่านนายกฯก็ได้รับทราบแล้ว ถือว่าข้อวินิจฉัยดังกล่าวเป็นประเด็นที่สำคัญ ที่บอกว่าเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะ ชาวพุทธทั้งโลกสงสัยว่าทำไมไม่สามารถเสนอชื่อขึ้นทูลเกล้าฯได้ ก็มีข้อคิดเห็นเรื่องของคดีความ มีข้อคิดเห็นเรื่องของข้อกล่าวหา แล้วก็มีผู้ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินไปยื่นที่กฤษฎีกา ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ใช้เวลาในระยะหนึ่ง ก็มีการวินิจฉัยหรือว่าตีความออกมา เราชาวพุทธเองติดตามอย่างใกล้ชิดก็โล่งอกไประยะหนึ่งเท่านั้น เพราะว่าเมื่อกฤษฎีกาตีความแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทางปฏิบัติว่าทุกฝ่าย โดยเฉพาะในส่วนของชาวพุทธทั้งปวงก็คิดว่าคงจะเดินต่อไปได้ แต่ว่าภายหลังนั้น ท่านนายกฯ ก็ได้มาพูดว่าต้องชะลอ เพราะเหตุว่ามีคดีความ เราก็อยากจะเรียนผ่านทางสื่อมวลชน ว่าชาวพุทธก็มีหน้าที่ที่จะติดตามแล้วก็เฝ้าดูสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้ยาวไกล ว่าเมื่อเรื่องต่างๆจบแล้ว ในการร้องก็ดี-โจทก์ก็ดี ถามว่าวันนี้ก็ยังมีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวที่จะคัดค้านไม่เห็นด้วย และก็มีข้อกล่าวหาต่างๆนานา เพราะว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้ออ้างตรงนี้ บอกว่าไม่ทราบว่าเมื่อไหร่? เวลาใด? เท่าใด? ที่จะมีการดำเนินการยื่นตรงนี้

เราก็มีความห่วงใยแล้วก็มีความสิ่งที่เราเรียกว่าจะเกิดข้อครหา แล้วก็ชาวพุทธเองไม่สบายใจ คือตอนนี้เองทางเครือข่ายพุทธทางองค์กรพุทธ โดยเฉพาะศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย แล้วก็มีทางสมาคมนักวิชาการ สนพ. รวมทั้งเครือข่ายทั้ง 18 องค์กร เราก็มีการหารือกันแล้วก็กำหนดท่าทีแนวทางว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้ว เราก็คงจะต้องทำ 2 เรื่องครับ เรื่องแรกก็คือความห่วงใย ความเห็นของชาวพุทธ มีความเข้าใจสับสน แล้วทำไม นายกฯถึงไม่ดำเนินการ แล้วบอกว่าคดีความ? คดีความอะไรครับ? เมื่อเรื่องยังไม่วินิจฉัยถึงที่สุด ข้ออ้างต่างๆจะทำให้เราชาวพุทธทั้งปวงก็เหมือนกับว่าเห็นไม่ตรงกัน คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม กี่เดือนมาแล้วครับ? ตั้งแต่วันที่ 5 (มกราคม)ที่ทางมติมหาเถรสมาคมออก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เสนอไปต่อท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ คือ ท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ แล้วก็เรื่องมาอยู่ที่ท่านนายกฯ ทางเครือข่ายองค์กรพุทธฯมีการหารือกำหนดแนวทางว่าจะมีการยื่นหนังสือ ดำเนินการกิจกรรมในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย ไม่ขัดต่อหลักพระวินัยแต่อย่างไร? เพื่อที่จะแสดงพลังของชาวพุทธทั้งปวง ชาวพุทธก็อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีช่วยพิจารณา เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ เรากำหนดท่าที เมื่อได้กรอบเรียบร้อยแล้วว่าจะทำอย่างไร ก็เป็นมติออกมา อย่างไรแล้วก็จะยึดถือเป็นแนวทางต่อไป ซึ่งท่าน เลขาธิการศูนย์พิทักษ์ พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในการนำทางว่า จะดำเนินการเมื่อไหร่ เวลาใด นะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่เราหารือร่วมกันทุกส่วน โดยแนวทางนั้น ต้องยึดถือตามข้อปฏิบัติและถ้อยแถลง ของเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย คือ ท่านเจ้าคุณพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น