วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ภาคประชาสังคม ยื่นศาลปกครองสูงสุด เพิกถอนประกาศ กกต. มีเนื้อหาขัดต่อหลักประชาธิปไตย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ‪โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) และสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) พร้อมด้วยนักวิชาการ 11 คน นำโดยนายจอน อึ๊งภากรณ์ ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2559 ออกโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย มีเนื้อหาขัดต่อหลักประชาธิปไตย และพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงกระทบต่อการแสดงความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ นายจอน กล่าวว่า ประกาศนี้มีข้อกำหนดเกินกว่าที่ พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เช่น ห้ามจำหน่ายเสื้อที่มีข้อความรณรงค์หรือห้ามจัดเวทีพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ หากไม่ได้จัดโดยหน่วยงานรัฐ ซึ่งขอยืนยันว่าการรณรงค์เป็นสิ่งที่ทำได้ตามมาตรฐานของนานาประเทศ ดังนั้น กกต. ต้องเปิดอิสระและทำหน้าที่จัดการออกเสียงประชามติให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ใช่ตัดสิทธิ์ผู้ที่มีความคิดเห็นต่าง พร้อมขอให้ศาลปกครองสูงสุดเร่งไต่สวนและคุ้มครองชั่วคราว งดบังคับใช้ประกาศ กกต. และสั่งยุติรายการโทรทัศน์ของ กกต. ที่ให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ พูดถึงแต่ด้านดี ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนประชามติไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น