วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

"นพดล" แถลงค้านรัฐรีดภาษีหุ้นชินฯ เตรียมอุทธรณ์-ฟ้องกลับม.157


วันนี้ (28 มีนาคม 2560) นายนพดล ปัทมะ ที่ปรึกษากฎหมาย ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชี้แจงแนวทางการต่อสู้คดี หลังจากที่กรมสรรพากรนำใบแจ้งประเมินเรียกเก็บภาษีประจำปีไปปิดไว้ที่บริเวณหน้าบ้านจันทร์ส่องหล้า จากการหารือของฝ่ายกฎหมาย ยืนยัน ดร.ทักษิณ ไม่มีภาระภาษีมาตั้งแต่ต้น เพราะมีคำพิพากษาว่าหุ้นที่คุณพานทองแท้และคุณพินทองทา ซื้อมาจากบริษัทแอมเพิลริช เป็นหุ้นของ ดร.ทักษิณ และภริยา ดังนั้น คุณพานทองแท้และคุณพินทองทาเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทน ไม่ใช่เจ้าของหุ้น ธุรกรรมการซื้อไม่ถือว่าเกิดขึ้น รวมถึงการขายหุ้นชินคอร์ปให้กลุ่มเทมาเส็ก กระทำการตลาดหลักทรัพย์จึงไม่มีภาระภาษีเช่นเดียวกัน อีกทั้งคดีภาษีนี้ขาดอายุความไปแล้ว จึงไม่สามารถขยายเวลาเพื่อประเมินภาษีได้

ฝ่ายกฎหมายจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เรื่องนี้ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันนี้ เพื่อชี้แจงในทุกประเด็น เชื่อว่าคณะกรรมการอุทธรณ์จะรับฟังข้อเท็จจริงตามกฎหมาย ซึ่งหากตัดสินว่าไม่มีภาระภาษีเรื่องนี้ก็ยุติ แต่หากคณะกรรมการฯ ชี้ว่าต้องชำระภาษี ก็จะยื่นฟ้องต่อศาลภาษีอากรกลาง และยื่นฟ้องเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157 และตามกฎหมายอื่นๆ เพื่อรักษาสิทธิ และระบบกฎหมายตามหลักนิติธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น