วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" แนะรัฐรับฟังความเห็นต่าง-ไม่ขวางปรองดอง


นายชัยเกษม นิติสิริ อดีตอัยการสูงสุด และแกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ พรรคเพื่อไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการออกจดหมายเปิดผนึก เป็นท่าทีที่พยายามขัดขวางเรื่องการสร้างความปรองดองว่า พรรคเพื่อไทย ไม่เคยปฏิเสธเรื่องการสร้างความปรองดอง เพียงแต่เห็นว่าเมื่อจบขั้นตอนของกระบวนการรับฟังความคิดเห็น ควรจะมีคณะกรรมการอิสระเข้ามาทำหน้าที่ตามแนวทางที่ระบอบประชาธิปไตยสากลใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนในการสร้างความปรองดอง

สำหรับการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองต่างๆ นายชัยเกษมยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างความปรองดอง และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการรวบรวม ความคิดเห็นให้คณะกรรมการอิสระที่จะเข้ามาทำหน้าที่ หลังการรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้น นำข้อมูลไปดำเนินการต่อ

ทั้งนี้สิ่งที่พรรคเพื่อไทยแสดงความกังวล หากเดินตามแนวทางของผู้มีอำนาจ คือขั้นตอนการรวบรวมความเห็น หากทำโดยคนที่ฝ่ายรัฐบาล แต่งตั้งขึ้น อาจไม่ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย เพราะที่สุดแล้วเชื่อว่า คณะกรรมการชุดรวบรวมความเห็นจะนำข้อมูลเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายรัฐไปดำเนินการเท่านั้น และข้อเสนอที่เห็นต่างจากภาครัฐอาจไม่ได้รับการตอบรับหรือนำไปปฏิบัติ

ที่สำคัญ หลักในการสร้างความปรองดอง จะต้องไม่ละเลยเหยื่อผู้ถูกกระทำจากความขัดแย้งและวิกฤตทางการเมือง ซึ่งหากผู้มีอำนาจที่ถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งเข้ามาทำหน้าที่รวบรวมความเห็น อาจไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้สูญเสีย ดังนั้น การเลือกกรรมการอิสระที่ทุกฝ่ายยอมรับเข้ามาดำเนินการต่อจากการรับฟังความเห็นในขั้นตอนแรกก็จะเป็นประโยชน์ และทำให้การปรองดองสามารถเกิดขึ้นได้จริง

สำหรับกรรมการกลางที่จะเข้ามาทำหน้าที่จะได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมหรือไม่? นายชัยเกษมระบุว่า ยังมีนักวิชาการ หรือบุคคลที่ยึดหลักการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ สามารถทำหน้าที่ และได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมอีกเป็นจำนวนมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น