วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" ไม่ขวางปรองดอง-แนะรัฐจริงใจฟังเสียงประชาชน


นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีแนวทางเรื่องการปรองดองและการหาทางออกของประเทศที่พรรคเพื่อไทยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ใหญ่ในพรรคมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบหากมีการดำเนินงานที่ยึดอยู่ในหลักการ และมีความจริงใจที่จะร่วมมือกันนำพาประเทศไทยก้าวข้ามความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในทุกวิถีทาง

ขอเรียนว่าข้อเสนอในการตั้งคณะกรรมการอิสระนั้น พรรคเพื่อไทยเสนออยู่บนหลักการที่เป็นสากล และเชื่อว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุด เพราะคณะกรรมการอิสระย่อมประกอบไปด้วยบุคลากรที่มาจากทุกภาคส่วน มีองค์ความรู้หลากหลาย และที่สำคัญที่สุดก็คือสามารถคัดสรรบุคคลที่มีความเป็นกลางมาร่วมกันแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ เมื่อคณะกรรมการมีความเป็นอิสระและไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผลการศึกษาและแนวทางตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ ย่อมได้รับการยอมรับจากประชาชนทุกหมู่เหล่า และยังสามารถนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการปลดล็อคประเทศได้อย่างมั่นใจ ดังนั้นการตั้งคณะกรรมการอิสระภายหลังจากคณะทำงานเรื่องปรองดองของ คสช. เก็บข้อมูลจากทุกฝ่ายมาครบถ้วนแล้วจึงควรจะเป็นแนวทางที่ดีกับประเทศและเป็นที่ยอมรับของประชาชน มองมุมไหนก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เสียหาย

และถ้าตกลงใจกล้าทำเพื่อประชาชน หัวหน้า คสช. จะดูหล่อในสายตาสังคมเสียด้วยซ้ำ และยังใช้ได้ต่อเนื่องยาวนานดีกว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีแต่คนตั้งคำถาม

นายจิรายุกล่าวว่า “ไม่ใช่พอเสนออะไรที่จะหาทางออกร่วมกัน ก็จะมีกลุ่มบุคคลบางประเภทยังได้ดีมีตำแหน่งบนความขัดแย้ง และยังมีพรรคการเมืองที่ชอบแต่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น กล่าวหาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆ เพราะได้ดีจากการสร้างความขัดแย้งให้สังคมวันนี้ประชาชนเขามีความรู้ไปไกลแล้ว

นายจิรายุ กล่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่มีลูกสมุนของพรรคการเมืองหนึ่งออกมากล่าวหาว่า แบบมั่วนิ่มว่ามีการเสนอเรื่องนิรโทษกรรมในที่ประชุมจากพรรคเพื่อไทยนั้น ถึงวันนี้ตนไม่คิดว่ายังมีนักการเมืองที่ชอบ มุสา และกล้าหากินกับความขัดแย้งด้วยมุกเดิมๆเหลืออยู่อีก เพราะถึงวันนี้ควรสำนึกกันได้แล้วว่าความขัดแย้งที่คนกลุ่มนี้ร่วมกันก่อขึ้น มันคือใบอนุญาต ที่จะยังไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนนั่นเอง ช่วงว่างๆ 2-3 ปี ที่ตกงาน แทนที่จะเอาเวลาไปศึกษาคิดค้นนโยบายดีๆเพื่อประชาชน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำตามวิถีทางของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยตามเจตจำนงค์ ที่เขียนกันไว้ แต่กลับยกโขยงกันมามุสากล่าวเท็จเพื่อสร้างความขัดแย้งในสังคม จะได้ไม่มีใครกล่าวหาได้ว่า ตั้งรัฐบาลในค่ายทหารได้

ตนไม่ได้แปลกใจในพฤติกรรมนี้ แต่เสียดายแฟนคลับที่เหนียวแน่นกับพรรคการเมือง นั้นๆคงต้องผิดหวังกับพฤติกรรมแบบนี้ไปอีกนาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น