วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

"ยิ่งลักษณ์" เยี่ยมสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี รับวันสตรีสากล


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยอดีต ส.ส.หญิง พรรคเพื่อไทย ได้เดินทางมาเลี้ยงอาหารกลางวันผู้หญิงและเด็ก พร้อมมอบเงินและสิ่งของบริจาคให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เนื่องในวันพรุ่งนี้คือ 8 มีนาคม 2560 เป็นวันสตรีสากล โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ได้ตักพิซซ่าพร้อมไก่ทอดแจกเด็กเล็ก และทักทายเด็กๆ อย่างเป็นกันเอง โดยได้พูดคุยและให้กำลังใจกับผู้หญิงที่ทางสมาคมฯให้ความช่วยเหลือ ก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อน ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลเด็กทารกที่แม่ประสบปัญหาท้องเมื่อไม่พร้อม เพื่อเตรียมหาพ่อแม่อุปถัมถ์ รวมถึงรับฝากเลี้ยงชั่วคราวเพื่อให้แม่ไปหางานทำหรือศึกษาต่อ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤตชีวิต ผ่านกระบวนการช่วยเหลือฟื้นฟูด้วยการสร้างความเข้มแข็ง ให้การศึกษา และฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสถานภาพ ให้ยืนหยัดได้ในสังคมอย่างเหมาะสม ทั้งยังเป็นบ้านพักฉุกเฉินในการดูแลผู้หญิงที่ประสบปัญหาต่างๆ เช่น ถูกกระทำความรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกทอดทิ้ง ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พัก ฯลฯ และเป็นองค์กรที่รณรงค์เสริมสร้างสถานภาพผู้หญิงอันจะนำไปสู่ความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายในสังคมอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น