วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

"เผ่าภูมิ" เปิด 10 นโยบายเพื่อไทย มัดใจ "คนรุ่นใหม่" โบกมือลาความล้าหลัง


ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ พบว่าปัญหาสำคัญ คือ ภาครัฐไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางช่วยผลักดันให้ความคิดริเริ่มของคนรุ่นใหม่แปลงเป็นเงินได้ คนรุ่นใหม่ติดปัญหาว่าไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เริ่มที่ไหน และทำอย่างไร เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน กฎระเบียบใบอนุญาตต่างๆ ขัดขวางความคิด ระบบแนวคิดการบริหารแบบรวมศูนย์เป็นอุปสรรคต่อการกระจายโอกาสสู่คนรุ่นใหม่ รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติที่คนรุ่นเก่าตัดสินอนาคตแทนคนรุ่นใหม่

พรรคเพื่อไทยขอเสนอ 10 แนวนโยบายสำหรับ "คนรุ่นใหม่" ดังนี้
1. กองทุนคนเปลี่ยนงาน พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ให้คนที่จะต้องเปลี่ยนสาขาอาชีพ มีทักษะใหม่ แข่งขันได้ ให้คนที่เคยเป็นพนักงานเงินเดือนที่อยากก่อตั้งธุรกิจของตนเอง ต้องได้ลองลงมือทำจริง
2. บัตรทอง Start Up เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รับสิทธิพิเศษในการสร้างธุรกิจ ยกเว้นภาษีนำเข้าปัจจัยการผลิต ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี
3. ยกเว้นภาษีเงินได้ 2 ปี แก่ธุรกิจเกิดใหม่ และให้ SME เริ่มจดทะเบียนสามารถทําใบกํากับภาษีมูลค่าเพิ่มแบบเหมาจ่าย 1%
4. จัดตั้งสถาบันพัฒนารายได้ทั่วประเทศ ให้คนรุ่นใหม่ ธุรกิจเกิดใหม่เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุม
5. ยกเลิกใบอนุญาตที่ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ จาก 1,500 ชนิด ให้เหลือ 300 ชนิด
6. จัดตั้งศูนย์สร้างเถ้าแก่ใหม่ เชื่อมองค์ความรู้คำปรึกษาเพื่อสร้างธุรกิจแก่คนรุ่นใหม่ สนับสนุนทุน และศูนย์ครบวงจรช่วยในการขอใบอนุญาตอย่างครบวงจร
7. พัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองโลก เรียนฟรีต้องฟรีจริง โครงการ 1 วันวิชาอนาคต โรงเรียนออนไลน์
8. ปรับโครงสร้างหนี้ นักเรียนนักศึกษา ที่กู้ผ่านหน่วยงานของรัฐ
9. จัดสรรพื้นที่การค้าให้ Street Food และร้านค้าแผงลอย สนับสนุนแหล่งทุนและโครงสร้างระบบสาธารณูโภค
10. ยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เป็นระบบสมัครใจ

พรรคเพื่อไทยมั่นใจว่านโยบายเหล่านี้ ซึ่งเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่โดยตรง จะสามารถนำพาประเทศหลุดพ้นจากความล้าหลัง และกรอบจำกัดทางโอกาสที่คนรุ่นใหม่ประสบอยู่ ให้สามารถคว้าโอกาสของโลกยุคใหม่ได้ ทั้งนี้ขอชักชวนให้คนรุ่นใหม่ร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างถล่มทลาย เพื่อทวงคืนอนาคต และโอกาสที่สูญหายไปกลับสู่มือคนไทยอีกครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น