วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย-อนาคตใหม่" ติงผลเลือกตั้งผิดปกติ ยื่น กกต. นับคะแนนใหม่


นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทยเขตบางกะปิ-วังทองหลาง พร้อม อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคอนาคตใหม่ นางสาวณิชชา บุญลือ เขตบางกะปิ-วังทองหลาง และนายคริส โปตะนันท์ ผู้สมัครเขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร ยื่นเรื่องต่อ กกต. ขอให้พิจารณาจัดการเลือกตั้งใหม่หลังพบ การจัดเลือกตั้ง ทั้ง2 เขตไม่เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส

นายตรีรัตน์ กล่าวว่าจากการส่งผู้สังเกตการณ์นับคะแนนในแต่ละหน่วยของเขตบางกะปิ พบมีปัญหาหลายรูปแบบ มีการนับคะแนนคลาดเคลื่อน มีการนับคะแนนในที่มืด และยังพบมีการซื้อเสียง โดยมีพยานหลักฐานชัดเจน เช่นเดียว นางสาวณิชชา ผู้สมัครเขตเดียวกัน ที่พบว่ามีการนับคะแนนของตัวเองจากที่คะแนนเพิ่มขึ้นกลับลดลงกลางคันกว่า 400 คะแนน จึงขอเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ด้วย

ขณะที่นายคริส โปตะนันท์ ผู้สมัครเขตพญาไท-ราชเทวี-จตุจักร พรรคอนาคตใหม่ การเลือกตั้งเขตราชเทวีไม่เป็นการเลือกโดยตรงและลับ เพราะหน่วยเลือกตั้งที่มีนายทหารชะโงกดูการเลือกตั้งของนายทหารชั้นประทวน ตามที่มีการนำเสนอข่าว อีกทั้งในการขานคะแนนของพรรค ก็นับเป็นบัตรเสีย รวมถึงพบความผิดปกติ ที่มี 5 หน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิครบทุกคน ทั้งที่ไม่น่าเป็นไปได้

นอกจากนี้ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 8 เขต มายื่นให้ กกต.นับคะแนนใหม่ทั้งจังหวัดด้วย เนื่องจากพบความผิดปกติเกิดขึ้น และผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแพ้ยกจังหวัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น