วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

7 พรรคฝ่ายค้าน เตรียมจัดหนัก! เสวนาหาทางออกประเทศ

“7 พรรคฝ่ายค้านเพื่อประชาชน” จัด "เสวนาใหญ่" ระดมหัวหน้าพรรคหาทางออกประเทศ ประเดิมก่อนรัฐบาลแถลงนโยบายดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย และเลขาฯคณะกรรมการพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทั้ง 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน เห็นชอบจัดงานเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ” โดยถือเป็นเวทีแรกของโครงการ “ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ โรงแรม แลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

โดยการเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค ร่วมกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ในการหาแนวทางนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤติในปัจจุบันร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ วิกฤติการสืบทอดอำนาจ วิกฤติความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย รวมถึงจะเป็นการ “แสดงวิสัยทัศน์ กำหนดบทบาท และภารกิจของฝ่ายค้าน” ต่อพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นการเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์ แต่หนักแน่น ตรงไปตรงมาโดยยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง และพร้อมทำงานร่วมกับประชาชน

วิทยากรผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ คุณสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ คุณเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย คุณวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ คุณสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ คุณสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ คุณนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย โดยมีคุณศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น