วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

พรรคฝ่ายค้าน แสดงวิสัยทัศน์ หาทางออกวิกฤติชาติ


หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเสียงข้างมาก 7 พรรคร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานเสวนาเชิงวิชาการในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ” โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน” ในวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.30 น. ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

โดยการเสวนาในครั้งนี้ เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้ง 7 พรรค ร่วมกับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ในการหาแนวทางนำพาประเทศไทยออกจากวิกฤติในปัจจุบันร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ วิกฤติการสืบทอดอำนาจ วิกฤติความเปราะบางของเศรษฐกิจไทย รวมถึงจะเป็นการ “แสดงวิสัยทัศน์ กำหนดบทบาท และภารกิจของฝ่ายค้าน” ต่อพี่น้องประชาชน โดยมุ่งเน้นการเป็นฝ่ายค้านสร้างสรรค์ แต่หนักแน่น ตรงไปตรงมา ยึดมั่นในหลักการและความถูกต้อง พร้อมทำงานร่วมกับประชาชน

ทั้งนี้ วิทยากรผู้เข้าร่วมการเสวนา ได้แก่ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย โดยมี นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น