วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" เร่งครม.ประยุทธ์ แถลงนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจ


ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เหลือเวลาเพียงอีกไม่กี่วันที่ทางครม.ของ พล.อ.ประยุทธ์ฯ จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  เพราะที่ผ่านมาในส่วนของผลงานยังไม่มีความชัดเจน อีกทั้งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ ดังนั้นจึงอยากให้มีรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรบ้าง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน  ซึ่งจากรายงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ไตรมาสสี่ปี 2561 ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 12.8 ล้านล้านบาท และหากเปรียบเทียบกับต่างประเทศจะพบว่าประเทศไทยมีสัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ในอับดับ 10 จาก 89 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจากการที่เศรษฐกิจของไทยยังต้องพึ่งพาการส่งออก และการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นรัฐบาลไทยจึงต้องมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน เพื่อให้ได้รับการยอมรับอย่างเร่งด่วน

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ฯ กล่าวอีกว่า ทุกวันนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น รวมทั้ง ราคาพลังงานที่สูงเกินความเป็นจริง รัฐควรรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยพักหนี้ครัวเรือน เร่งสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว ทั้งจากในประเทศและนอกประเทศ ส่งเสริมการส่งออก ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกเลิกการผูกขาดการทำธุรกิจทุกชนิด แก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ พัฒนาพลังงานทดแทน และสร้างความเสมอภาพในสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาทางพรรคเพื่อไทยได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเรื่องปัญหา ปากท้องมาโดยตลอด  ดังนั้นรัฐจึงควรเร่งหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมากกว่านำงบประมาณประเทศไปซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น