วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

คอนราดฯ จัดเสวนาวิชาการ อนาคตรัฐสภายุโรปหลังการเลือกตั้ง


มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ให้การสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านต่างๆ จัดเสวนาวิชาการอนาคตรัฐสภายุโรปหลังการเลือกตั้ง “The Future of EU Parliament after election” โดยมี ผศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมด้วย ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ โรงแรม เดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น