วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

"เพื่อไทย" สอนรัฐบาล ตอบให้ชัด ที่มางบประมาณ

"เพื่อไทย" จี้รัฐบาลอย่าเสนอนโยบายกว้างๆ เพื่อเลี่ยงตอบเรื่องที่มาของเงิน ชี้ประชาชนมีสิทธิรู้ว่างบประมาณถูกใช้คุ้มค่าหรือไม่?


ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการอภิปรายแถลงนโยบายของรัฐบาลว่า สถานการณ์การคลังของไทยมีภาวะขาดดุลงบประมาณเรื้อรัง มีรายรับของประเทศน้อยกว่ารายจ่าย ภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงมากจนยากต่อการใช้มาตรการการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเมื่อมาตรการหารายได้ของรัฐบาลไม่ชัดเจน แนวทางเดียวก็คือต้องควบคุมรายจ่าย โดยใช้เงินกับนโยบายที่ให้ผลตอบแทนได้สูงกว่าต้นทุน

การใช้เงินกับงบประมาณต่างๆ ต่อจากนี้ ต้องไตร่ตรองให้มากๆ เพราะทุกครั้งที่ใช้งบประมาณกับโครงการที่ให้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่าจะเป็นการซ้ำเติมภาวะขาดดุลและก่อหนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ

การอภิปรายแถลงนโยบายรัฐบาลจึงควรค่าต่อการให้ความสำคัญ แต่เน้นย้ำว่ารัฐบาลต้องไม่นำเสนอนโยบายกว้างๆ ใช้คำสวยหรูแต่จับต้องไม่ได้ว่าจะทำอะไร ทำเท่าไหร่ ทำยังไง เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเรื่องแหล่งที่มาของเงินและความคุ้มค่าของโครงการ ประชาชนต้องการเห็นการเสนอนโยบายที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม รัฐบาลต้องตรงไปตรงมากับประชาชน โดยต้องตอบและชี้แจงให้ประชาชนถึงข้อเท็จจริง ไม่พยายามหลีกเลี่ยง เพราะเงินทุกบาทที่รัฐบาลใช้คือเงินภาษีของประชาชน ซึ่งพวกเขามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะได้รู้ว่าเงินของพวกเขาถูกเอาไปใช้อย่างไร คุ้มค่าหรือไม่?

นอกจากนั้น อะไรที่สัญญากับประชาชนไว้ก็ต้องทำ แต่หากสัญญาแล้วทำไม่ได้ก็ต้องออกมายอมรับกับประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น