วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

7 พรรคฝ่ายค้านทำงานเชิงรุก สะท้อนปัญหาภัยแล้งรุนแรง


คณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนลงพื้นที่ 6 จุดทั้งในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์คณะกรรมการฯได้ติดตามสภาพปัญหาภัยแล้งและรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขนำโดยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน และคณะกรรมการฯ ร้อยตำรวจเอกนิติภูมิธณัฐมิ่งรุจิราลัยรองหัวหน้าพรรคประชาชาตินายสุพจน์อาวาสโฆษกพรรคประชาชาติ


นางสาวเกศปรียาแก้วแสนเมืองโฆษกพรรคเพื่อชาติและนายธิติพงศ์หมื่นล้านโฆษกพรรคพลังปวงชนไทยร่วมกันลงพื้นที่


ที่เขื่อนลำปาวคณะกรรมการฯได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ชลประทานที่6  ทราบว่าระดับน้ำในเขื่อนลำปาวอยู่ที่ร้อยละ24 ของปริมาตรการเก็บกักซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและสามารถใช้น้ำได้เพียงการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น

นายอนุสรณ์เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ที่เขื่อนลำปาวว่าคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนลงพื้นที่สัมผัสความทุกข์ร้อนของประชาชนมาติดตามว่ารัฐบาลมีความจริงใจมากน้อยเพียงใดที่จะแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร


การลงพื้นที่พบประชาชนสะท้อนปัญหาว่าถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยซึ่งมีแผนบริหารจัดการน้ำที่ดีแต่ไม่มีโอกาสได้ทำจึงทำให้เกิดสถานการณ์ที่วิกฤตขึ้น"ในยามนี้จึงมีคนตั้งคำถามและมักได้รับคำตอบจากรัฐบาลว่าถ้าจะแล้งก็แล้งถ้าจะท่วมก็ท่วมไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คำถามคือประชาชนจะมีรัฐบาลไปเพื่ออะไร"

ดังนั้นรัฐบาลต้องพิสูจน์ความจริงใจ1 ต้องตั้งวอร์รูมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างจริงจังและทำให้เกิดผลโดยเร่งด่วน2 รัฐบาลจะต้องเร่งประกาศพื้นที่เขตภัยพิบัติภัยแล้ง3ต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและ4 จะต้องมีแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการพร้อมวางแผนระยะยาวไม่ให้ประชาชนต้องมาลุ้นกับสถานการณ์น้ำต่างๆ


นายอนุสรณ์ย้ำว่าปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีส่วนหนึ่งเกิดจากปรากฎการณ์ความชื้นจากขั้วโลกเหนือไม่ลงมาทำให้มวลอากาศเย็นไม่ลงประเทศจีนซึ่งมาจากการเคลื่อนตัวของบรรยากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบโดยรอบ


"แต่นั่นไม่ใช่ข้ออ้างที่รัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่ข้ออ้างยังไม่สามารถดำเนินการอะไรได้เพราะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยรอไม่ได้" วันที่25-26 กรกฎาคม2562 ที่รัฐบาลจะแถลงนโยบายก็อย่าติดยึดแต่การแก้ปัญหาทางการเมืองจนลืมแก้ปัญหาบ้านเมือง7 พรรคฝ่ายค้านลงพื้นที่เพื่อรับฟังและสะท้อนปัญหาเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่ภายใต้หลักคิดฝ่ายค้านเพื่อประชาชนเพื่อยกระดับการทำงานสภาซึ่งพิสูจน์ได้ตั้งแต่การอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านในช่วงแถลงนโยบายรัฐบาล


ด้านนายสุพจน์ยืนยันว่าพรรคประชาชาติจะสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อสะท้อนไปยังรัฐสภาปัญหาความแห้งแล้งของภาคอีสานซึ่งถือเป็นปัญหาซ้ำซากแต่ขาดผู้ที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจหากรัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯกระทรวงทรัพฯจะต้องหามาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะในระยะยาวต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรม


นางสาวเกศปรียาระบุว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความตั้งใจในการลงพื้นที่ซึ่งถือเป็นการทำงานเชิงรุก

โดยสังเกตว่าภัยแล้งเป็นวิกฤตสำคัญแต่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้5 ปีที่ผ่านมาภัยแล้งจึงเป็นวิกฤตที่สำคัญและไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้ซึ่งสะท้อนให้เห็นการบริหารที่ล้มเหลว


ขณะที่นายศักดิ์ศิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6 เปิดเผยว่าระดับน้ำในเขื่อนลำปาวยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรโดยในช่วงเวลานี้ต้องบริหารจัดการเพื่อรักษาระบบนิเวศและชายเพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้นทั้งนี้คาดการณ์ว่าในอีก1-2 เดือนข้างหน้าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นและวิกฤตจะคลี่คลายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น