วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 : รากเหง้า ภูมิปัญญา บรรพบุรุษ


กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 Thailand Museum Expo 2019 ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 กันยายนนี้ เวลา10.00-18.00น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ (International Council of Museum หรือ ICOM ประจำปี 2562 ที่ว่า “พิพิธภัณฑ์เสมือนศูนย์กลางวัฒนธรรมสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่อนาคต” (Museum as Cultural Hubs : The Future of Tradition)ภายในงานประกอบด้วย การออกร้านแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ การเสวนาวิชาการ การแสดงของสะสมล้ำค่า โดยเฉพาะการจัดเครื่องโต๊ะ เครื่องกระเบื้อง และเงินตราโบราณ บนพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โดยสมาชิกเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน วัด ชุมชนท้องถิ่น และผู้ประกอบธุรกิจด้านพิพิธภัณฑ์รวมจำนวนกว่า 50 รายนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2562 Thailand Museum Expo 2019 ประชาคมพิพิธภัณฑ์ไทย กล่าวว่า "พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ทำให้หลายคนประสบความสำเร็จ เราจะรอภาครัฐเพียงอย่างเดียวไม่ได้ หากร่วมกันทุกภาคส่วนเช่นนี้ เราจะมีแหล่งเรียนรู้หลากหลายที่บรรพบุรุษ สร้างไว้ให้ลูกหลานภูมิใจ และความร่วมมือกันในวันนี้จะเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาชาวไทย และคนทั่วโลก ได้เห็นรากเหง้า ภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษที่ทิ้งไว้ให้ชาวไทย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น