วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

กลุ่มหลากหลายทางเพศ หนุนเพื่อไทย นำวาระเข้าสภาฯ


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวภายหลังพบกับตัวแทนกลุ่มหลายหลายทางเพศที่มายื่นข้อเสนอ 4 ประเด็นเพื่อเรียกร้องสิทธิทางกฎหมาย ว่า เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ทางกลุ่มหลากหลายทางเพศจึงเสนอขอให้พรรคเพื่อไทยช่วยผลักดันเพศสภาพคำนำหน้าชื่อนาย นาง และนางสาว ให้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยไม่ต้องใช้คำรับรองจากแพทย์ พร้อมผลักดันกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ชีวิตคู่ และ พ.ร.บ.คู่สมรส ให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้ หรือไปแก้ไขในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับการสมรส รวมถึงให้แก้ไขบทลงโทษผู้หญิงที่จะไปทำแท้ง เพื่อให้ผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์ได้มีทางเลือกในการดำรงชีวิต ไม่ให้เกิดปัญหาสัมคมโดยมีโรงพยาบาลรัฐสามารถช่วยในการยุติการตั้งครรภ์ได้อย่างถูกกฎหมาย และสุดท้ายกลุ่มพนักงานบริการขอให้ยกเลิก พ.ร.บ.การค้าประเวณี รับรองให้มีอาชีพขายบริการ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ค้าประเวณี

 “โดยในวันพรุ่งนี้เวลา 10.00 น.จะมีการประชุม ส.ส.ของพรรค จะนำทั้งหมด 4 ประเด็น เสนอให้ส.ส.เพื่อไทยได้ยื่นญัตติต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสิทธิของกลุ่มหลากหลายทางเพศในทุกมิติที่เขาเสนอมา แต่หากวิปเห็นว่ากรรมาธิการวิสามัญไม่ควรตั้ง ก็จะผลักไปสู่กรรมาธิการสามัญชุดที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่แทน และจะเป็นโอกาสที่ดีที่มีตัวแทนกลุ่ม LGBP เข้ามาศึกษารายละเอียดรวมกันว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้” นางลดาวัลลิ์ กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น