วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

ยื่นค้าน7ตุลาการศาลรธน. วินิจฉัยคดีประยุทธ์


นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน ประธานองค์กรตรวจสอบการธำรงไว้ ซึ่งหลักนิติธรรม เปิดเผยว่า ได้ไปยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อคัดค้านมิให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 7 คน ซึ่งประกอบด้วย 5 คนแรก ได้แก่ นายนุรักษ์ มาประณีต นายจรัญ ภักดีธนากุล นายชัช ชลวร นายบุญส่ง กุลบุปผา และนายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ซึ่งได้รับการต่ออายุโดยคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 และ 24/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 และวันที่ 20 เมษายน 2560 ตามลำดับ ส่วนอีก 2 คน ได้แก่ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และนายปัญญา อุดชาชน ซึ่งเคยทำงานให้กับแม่น้ำ 5 สายในยุค คสช. และเข้ามานั่งในตำแหน่งได้โดยวิธีการสรรหา หรือคัดเลือกตามที่ คสช.ได้ออกแบบไว้ด้วย ซึ่งผู้ตัดสินเป็นผู้ที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่ออายุ และผู้ถูกฟ้องคดี คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และสังคมอาจจะเคลือบแคลงสงสัยในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีสำคัญๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีที่เกี่ยวข้องกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น