วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

"สมพงษ์" นำฝ่ายค้านอภิปราย ประยุทธ์ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ


วันที่ 18 ก.ย. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้าน ส.ส.บัญชีรายชื่อเพื่อไทย เปิดประชุมอภิปรายปมนายกฯ ถวายสัตย์ฯ ไม่ครบและรัฐบาลไม่แจงที่มาเงินงบประมาณ ยืนยัน ข้อเท็จจริงนายกฯ และคณะครม.ถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบจริง หายไปบางท่อน คำถวายสัตย์ฯ นายกฯ ยังขาดถ้อยความสำคัญของการถวายสัตย์ฯ และยังมีการกล่าวถ้อยคำเพิ่มเติมขึ้นมาอีก ซึ่งขาดสาระสำคัญ ทำให้มีปัญหาการใช้ถ้อยคำถวายสัตย์ฯ ทั้งนี้ฝ่ายค้านก็ให้โอกาสให้นายกฯ แก้ปัญหาเหล่านั้น แต่นายกฯ ก็ยังเพิกเฉย ไม่แก้ไขอะไร พวกผมฝ่ายค้าน จึงต้องมาอภิปรายในวันนี้ ทั้งนี้ นายสมพงษ์ ยังได้ยกคำพูดของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ที่เคยได้กล่าวไว้ว่า การถวายสัตย์ฯ จะผิดพลาดไม่ได้ คำกล่าวจะต้องไม่ตกหล่นแม้แต่คำเดียว มาเปรียบเทียบอีกด้วย
.
"ผมขอเรียนเพิ่มเติมว่า นายกฯ เองเคยเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณมาแล้ว ผมเห็นว่าท่านมีเจตนาไม่ใช้ข้อความที่ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำให้ ท่านมีเจตนาอะไร สิ่งนี้ฝ่ายค้าน จะได้อภิปรายต่อไป ผมขอยืนยันว่า การกระทำของนายกฯ ไม่ปฏิบัติตาม รธน.มาตรา 162 ซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน งบประมาณต่างๆ ของรัฐบาลอีกด้วย" นายสมพงษ์ กล่าว
.
นายสมพงษ์ กล่าวอีกว่า เห็นว่าคำแถลงนโยบายดังกล่าว ฝ่ายค้านมีการคัดค้านไปแล้วแต่คณะครม.ก็เพิกเฉยไม่ปฏิบัติแต่อย่างไร ปัญหาอยู่ที่ว่า ท่านจะหาเงินนั้นมาใช้เป็นงบประมาณได้อย่างไร เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของนายกฯ ที่กระทำอย่างต่อเนื่อง ผมพบว่า ท่วงทำนองที่ท่านนายกฯ ได้กระทำมา ขัดรธน.โดยตลอด สิ่งที่ท่านไม่ได้กระทำตามรธน. อาทิ นำครม.ทั้งคณะกล่าวปฏิญาณไม่ครบถ้วน แถลงต่อสภา ไม่แจงที่มาของเงินงบประมาณแผ่นดินที่จะใช้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น