วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

“จุลพันธ์” แนะรัฐอย่ากังวลเกินเหตุ ถ้าดีจริงอย่ากลัวอภิปรายงบประมาณ

เลขานุการวิปพรรคเพื่อไทย แนะรัฐอย่ากังวลการอภิปรายงบประมาณเกินเหตุ หากสามารถอธิบายเหตุผลการใช้จ่ายงบฯได้ ฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุน


(26 กันยายน 2562)  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  ส.ส.เชียงใหม่ และเลขานุการวิปพรรคเพื่อไทย  เปิดเผยกรณีที่รัฐบาลมีความกังวลการอภิปรายและลงมติในพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีรายจ่ายงบประมาณปี 2563 ที่กำลังเข้าสู่ที่ประชุมนั้น   อย่ากังวลว่าฝ่ายค้านจะค้านอย่างเดียว หากโครงการใดที่เป็นประโยชน์กับประชาชน  รัฐบาลสามารถอธิบายการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีเหตุผลรองรับ ไม่เป็นภาระของประเทศ   ไม่เป็นภาระหนี้สาธารณะมากเกินไปและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว  สามารถตอบคำถามสังคมเกี่ยวกับการจัดทำประมาณได้  ทั้งงบประมาณในโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค  โครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ถนน  ไฟฟ้า  หรือ รถไฟฟ้า  พรรคฝ่ายค้านพร้อมสนับสนุน

“รัฐบาลอย่าไปกังวลหรือมโนเกินเหตุ ถ้าทำดีจริง โปร่งใส ตรวจสอบได้  ฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านแบบไม่มีเหตุผล ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะเอาภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างสูงสุดหรือไม่?”

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงที่จะลงมติใดๆในที่ประชุมสภา เพราะกังวลว่าจะคุมเสียง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้  แต่เรื่องงบประมาณของประเทศ  เป็นเรื่องสำคัญและมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในวงกว้าง  หาก พ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้  ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลจากรัฐอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  การอภิปรายงบประมาณก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่   จึงขอให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการท้วงติงของพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศมาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น