วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

"เผ่าภูมิ" ติงรัฐสอบตก แก้ปัญหาเศรษฐกิจ


ที่พรรคเพื่อไทย มีการประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษ ร่วมกับคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  โดย ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค กล่าวว่า รัฐบาลนี้สอบตกอย่างหนักในเรื่องเศรษฐกิจ ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงานและกำลังซื้อ จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปได้ดังนี้ 1. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนไทยลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี 2. การใช้จ่ายของครัวเรือนไทยลดลงครั้งแรกในรอบ 9 ปี 3. สัดส่วนหนี้ต่อรายได้ครัวเรือนอยู่ที่ 97.7% (คำนวณครัวเรือนที่มีหนี้) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ 4. กันชนทางการเงินต่ำสุดในรอบ 5 ปี 5. จำนวนแรงงานที่ทำงานล่วงเวลาต่ำสุดในรอบ 4 ปี 6. สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ครัวเรือน ต่ำสุดในรอบ 9 ปี 7. รายได้ครัวเรือนในภาคเกษตร ต่ำสุดในรอบ 7 ปี และ 8. รายได้ครัวเรือนที่เป็นลูกจ้างลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น