วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"ทวี" ติงรัฐเมิน "อุดหนุนเด็กถ้วนหน้า" อัดเทงบบุคลากรซ้ำซ้อน

(7 มิถุนายน 2565) ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ห้องประชุมสัมมนา B1-2 อาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน ว่า เมื่อเวลา 09.30-12.00น. ที่ผ่านมา พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ร่วมงานเสวนาวิเคราะห์ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อผลักดันเงินอุดหนุนเด็กเล็ก 0-6 ปี แบบถ้วนหน้าตามมติ กดยช. เพื่อเด็กทุกคนได้มีสวัสดิการที่เท่าเทียม และ #ไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง จัดโดย คณะทำงานขับเคลื่อนสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า ร่วมกับคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชนฯ คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานคณะกรรมาธิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร คุณคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย คุณสุนี ไชยรส วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต คุณสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน คุณสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงาน คุณนพพล เหลืองทองนารา รองประธานคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม ดร.สมชัย จิตสุชน จาก TDRI โดยมีผู้ร่วมรับฟังงานเสวนาวิชาการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีการถ่ายทอดสัญญาณการถ่ายทอดสด ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ขององค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ด้วย 

พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า "การไม่จัดสวัสดิการให้เด็กทั่วหน้า ผมคิดว่ารัฐบาลนั้นทำผิดรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญเราเขียนไว้ขัดเลย เด็กก่อน 12 ปี เรียนฟรี แล้ว คสช. ไปออกคำสั่งให้เป็น 15 ปี แต่ใน วรรค 2 เด็กก่อนวัยเรียน ก็คือ เราก็นิยามถึงแรกเกิด ต้องดูแลเด็กเขาใช้คำว่าทุกคน ทุกคนก็ทั่วหน้านะครับ การที่รัฐบาลไม่จัดแล้ววันนี้มายกให้กรรมาธิการ ต้องเรียนว่าบทบาทของกรรมาธิการ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ เวลางบประมาณที่จะเข้ามา หน้าที่ของกรรมาธิการมีหน้าที่ตัดได้อย่างเดียว แล้วเพิ่มไม่ได้แล้วบอกจะไปให้หน่วยไหนก็ไม่ได้นะครับ ตัดได้อย่างเดี่ยว แต่สิ่งที่ตัดไม่ได้มี 3 เรื่อง คือ เรื่องแรก คือ เรื่องการใช้หนี้ หนี้เงินกู้ เรื่องที่สองที่รัฐบาลต้องใช้ จะตัดไม่ได้ เรื่องที่สาม คือ ที่กฎหมายกำหนดไว้ รัฐบาลพยายามจะเลือกใช้กฎหมายที่เป็นคุณต่อฝ่ายรัฐบาล เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร และสวัสดิการของบุคลากร

พันตำรวจเอกทวี กล่าวเพิ่มเติมว่า "สิ่งที่เราจะมาเรียกร้องวันนี้ เรามาเรียกร้องผิดคน เราต้องเดินไปถึงนายกฯว่าให้ขอรับรองสิทธิของเด็กตามรัฐธรรมนูญใหม่ กฎหมายนี้จะเขียนไว้ใจกว้างมาก แต่ผู้บังคับใช้กฎหมายปัจจุบันนี้ใจแคบ โดยเฉพาะใจแคบกับเด็ก ซึ่งผมคิดว่าการที่ให้เพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็ก เป็นอนาคต อย่าถือว่าเป็นการลงทุนเลย เราคิดว่าการทำให้มนุษย์มีความรู้จะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็ควรจะใช้ แต่อย่างไรก็ตามในฐานะกรรมาธิการ ผมก็ดูตัวเลขไว้อยู่ 

"ผมคิดว่าสิ่งที่จะพาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเดียวคือ การศึกษา สิ่งที่จะวัดคนประเทศไทยว่าเหนือกับประเทศอื่น ก็คือคุณภาพของคน เราต้องพัฒนาคนตั้งแต่เกิด ดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่งบประมาณ ปัญหาอยู่ที่ความคิดของคนที่เป็นรัฐบาลไม่ให้ค่าของความเป็นเด็ก ว่ามีความสำคัญครับ" พันตำรวจเอกทวี กล่าวไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น