วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"ทวี" เผย กมธ.กยศ. ลดดอกเบี้ย ไม่มีค่าปรับ-ไม่ต้องมีผู้ค้ำ

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. … เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ กมธ.มีมติประเด็นเรื่องการคิดดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และผู้ค้ำประกันใหม่อีกครั้ง ซึ่ง กมธ.เสียงส่วนใหญ่โหวตให้คงมติตามเดิมที่มีมติไปแล้ว คือ อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยไม่มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มในกรณีการผิดนัดชำระหนี้ และให้ยกเลิกภาระผู้ค้ำประกันทั้งหมด

พ.ต.อ.ทวีกล่าวต่อว่า ในการพิจารณาของคณะ กมธ.ได้พิจารณามาตรา 24 ที่เป็นบทเฉพาะกาล มีสาระสรุปว่า พ.ร.บ.นี้มาใช้บังคับแก่ผู้กู้ยืมเงิน และผู้ค้ำประกันซึ่งกู้ยืมเงิน หรือค้ำประกันไว้แล้วก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ โดยให้ยกเว้นเงินเพิ่มให้กับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันดังกล่าวด้วย การมีมติให้มีผลย้อนหลังอันเป็นประโยชน์ต่อผู้กู้ และผู้ค้ำประกันที่มีอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ จะทำให้ผู้กู้จำนวนกว่า 2 ล้านคน ที่ผิดนัดชำระหนี้อยู่ในขณะนี้ ซึ่งมีดอกเบี้ย และเบี้ยปรับที่สูงมาก จะได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระ โดยให้เป็นการผ่อนชำระเพียงเงินต้น และดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี ไม่มีเบี้ยปรับ และผู้ค้ำประกัน ก็จะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบด้วย


พ.ต.อ.ทวีกล่าวต่อว่า ทางพรรคประชาชาติเห็นว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 54 ที่เป็นหน้าที่ของรัฐในการต้องจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา จึงไม่ควรมีการคิดดอกเบี้ย และเบี้ยปรับ ซึ่ง กมธ.เสียงส่วนใหญ่ได้อธิบายในกรณีผู้ที่เห็นว่าดอกเบี้ยขัดหลักการศาสนานั้น ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการกำหนดค่าดำเนินการ โดยใช้คำว่า “ประโยชน์อื่นใด” แทน “ดอกเบี้ย” (ไม่เกินร้อยละ 0.25 ต่อปี) สำหรับผู้กู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือมีความเชื่อตามหลักศาสนาที่ไม่ให้มีการคิดดอกเบี้ย


“การพิจารณาครั้งสุดท้ายในสัปดาห์หน้า จะมีการพิจารณาขยายโอกาสให้นักเรียน หรือนักศึกษาที่เป็นคนไทย แต่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย ให้สามารถเข้าถึงการกู้ยืมเงินจากกองทุนด้วยได้” พ.ต.อ.ทวีกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น