วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565

“อับดุลอายี” มุ่งยกระดับเศรษฐกิจยะลา หนุนเยาวชนเรียนรู้ภาษาจีน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภา ว่า นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ เปิดเผยว่า เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เดินทางลงพื้นที่ในจังหวัดยะลา ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งในฐานะที่จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายแดน การที่ประชาชนในพิ้นที่ได้เรียนรู้ และมีทักษะการสื่อสารมากกว่า 1 ภาษา จึงเป็นสิ่งจำเป็น อาทิ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ ภาษามลายู และโดยเฉพาะภาษาจีน ซึ่งการส่งเสริมทักษะทางภาษาจีนให้กับเยาวชน จะทำให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่สามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างคนที่ต่างวัฒนธรรมได้ โดยจะให้เป็นไปตามความสมัครใจ ไม่ใช่การบังคับ ซึ่งการสื่อสารกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ โดยเฉพาะถ้าหากคนในสังคมไม่สามารถที่จะสื่อสารทางด้านภาษาให้คนต่างวัฒนธรรมเข้าใจได้ อาจจะเกิดผลเสียตามมามากมาย

นายอับดุลอายี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเรียนรู้ภาษาที่สอง (bilingualism) ทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้คนต่างวัฒนธรรม เปิดโอกาสสู่มิตรภาพ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเปิดโลกทัศน์ต่อความคิดและวัฒนธรรมอันหลากหลาย ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เบื้องต้น ได้รับฟังแนวคิด การจัดตั้ง ชมรมคนรักภาษาจีนขึ้นในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหารือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น