วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"ดร.ประเสริฐ" แนะรัฐใช้ Softpower คว้าโอกาสให้ประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ ผู้อำนวยการ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (Instiutute of Democratization Studies : iDS) เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

Softpower ไทย เราจะคว้าโอกาสอะไรได้บ้าง

การใช้ Softpower เป็นเครื่องมือในการสร้างแบรนด์ของประเทศ มีความสำคัญต่อทั้งภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในสายตานานาชาติและการเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในระยะยาว ซึ่งเงื่อนไขของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้ Softpower จะต้องกำหนดทิศทางที่ชัดเจนร่วมกันระหว่างรัฐกับเอกชน และที่สำคัญคือการปลดล็อก(unlock)ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของคนในสังคม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy)

คำถามคือ เราจะคว้าโอกาสอะไรได้บ้าง หรือ เรามีศักยภาพที่จะเป็นอะไรได้บ้าง

📌1. ศูนย์กลางด้านการซื้อขายคอนเทนท์สารคดีระดับนานาชาติ 🎬🎥🎞

หากเมืองคานส์เป็นศูนย์กลางการซื้อขายภาพยนต์ที่ใหญ่และคึกคักที่สุดของโลกแล้ว ทำไมเราจะมีกรุงเทพหรือเมืองอื่นๆ ในไทยเป็นศูนย์กลางแบบครบวงจรในการซื้อขายคอนเทนท์สารคดี (Documentary)ไม่ได้  เพราะผู้ผลิตสารคดีระดับโลกจำนวนมากโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า สถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรม ได้มาถ่ายทำในประเทศไทยหรือใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง เพราะความหลากหลายทางชีวภาพ ความสวยงามของพื้นที่ การใช้ชีวิตของผู้คนและความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งมูลค่าของตลาดซื้อขายคอนเทนท์สารคดีในปี 2020 อยู่ที่ราว 329.94 ล้านเหรียญสหรัฐ(ประมาณ11,278ล้านบาท) และมีการเติบโตอย่างมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

📌2. ศูนย์กลางด้านของเล่นและของสะสมระดับภูมิภาค 🧸🎁🎎🏯

ตลาดของเล่นของสะสมเป็นอีกกลุ่มตลาดที่เติบโตอย่างมากแม้ในช่วงวิกฤติCovid19 จากการสำรวจของ Qualiketresearch ประเมินว่า มูลค่าตลาดโลกของเล่นของสะสมจะเพิ่มจากราว 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี2020 ไปสู่ 53,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2027 ซึ่งมาจากกำลังซื้อของคนวัยGen X,Y,Z ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และจากสภาพครอบครัวที่มีลูกน้อยคน ข้อมูลนี้ถูกตอกย้ำจากการจัดงานThailand Toy Expo ในหลายๆครั้ง ที่สามารถสร้างผลทางเศรษฐกิจในรูปแบบ GDP กว่า 2,500ล้านบาท ก่อให้เกิดรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลกว่า 249 ล้านบาท และเกิดการจ้างงานกว่า24,100 ตำแหน่ง ซึ่งประเทศไทยมีทั้งศิลปินนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตของเล่นของเสริมทักษะต่างๆ ที่เป็นโอกาสสร้างไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านของเล่นและของสะสมระดับภูมิภาคได้ไม่ยาก 

📌3. World class destination ด้านท่องเที่ยว ⛳️🍜🛍🏙  

กรุงเทพและเมืองใหญ่ในไทยเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวมากกว่า 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งสร้างรายได้ให้ประเทศเกือบ20%ของGDP(ก่อนวิกฤติโควิด19) เราจะทำอย่างไรให้สินค้าไทย วัฒนธรรมไทย และ Made in Thailand เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในระดับนานาชาติให้มากขึ้น การพัฒนาในรูปแบบของย่านท่องเที่ยว(district)ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาทานของขึ้นชื่อ ใช้บริการที่พัก และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและมาตรฐานทางภาษีที่จะช่วยสนับสนุนเหลือผู้ประกอบการในทุกๆระดับ เพื่อรักษาตลาดนักท่องเที่ยวเดิมและเปิดตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ที่ต้องการเรียนรู้วิถีไทยให้มากขึ้น 

เราจะคว้าโอกาสนี้ได้ รัฐต้องมีช่องทางให้ผู้คนในวงการนั้นๆสามารถ Upskill & Reskill ทักษะที่จำเป็นและทักษะใหม่ๆ, ปรับปรุงระเบียบกฎหมายให้มีความทันสมัย สอดรับการพัฒนาใหม่ๆ เพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุน และที่สำคัญคือ จัดองค์กรหรือหน่วยงานกำหนดนโยบายด้าน Softpower ให้ชัดเจน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น