วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พล.อ. ยุทธศักดิ์ รองนายกฯมั่นใจ ประชุมแก้ปัญหาใต้สร้างความเข้าใจทุกฝ่าย
(18 พฤษภาคม 2555) - พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี แสดงความมั่นใจหลังประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบูรณาการการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน

พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี แสดงความมั่นใจหลังประชุมเชิงปฏิบัติการกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อบูรณาการการทำงานและแก้ปัญหาร่วมกัน

พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสดงความมั่นใจว่าผลการประชุมจะสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกหน่วยงานที่ทำงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ฝ่ายปฏิบัติแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ทั้ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 ที่ มีความเห็นที่สอดคล้องกัน ว่า การประชุมครั้งนี้ มีส่วนสำคัญในการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่รัฐจากต่างหน่วยงาน ให้เข้าใจถึงปัญหา และเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการ ทำงานร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น