วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทวิตเตอร์ "ยิ่งลักษณ์" เผย 6 ยุทธศาสตร์ต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่น


(18 พฤษภาคม 2555 InsideThaiGOV) - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยก้าวไกลไร้ทุจริต” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ล่าสุด ทวิตเตอร์ ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร http://twitter.com/PouYingluckได้ เผยแพร่ข้อความ 6 ยุทธศาสตร์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของรัฐบาล ประกอบไปด้วย 1. ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ร่วมกัน 2. พัฒนาองค์กร 3. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  4. การปรับปรุงกฎหมาย  5. การตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก 6. การปราบปรามอย่างจริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด"

นอกจากนี้ ทวิเตอร์ ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ยังได้เชิญชวนให้ประชาชน ร่วมกันกด like เพจ "คนรุ่นใหม่ (เครือข่ายต่อต้านทุจริต) โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ" อีกด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. มีภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐ ซึ่งสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในข้อที่ 1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล โดยการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนและยกย่องเชิดชูคนดีและป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนกับภาครัฐ อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคีทุกภาคส่วน และเพื่อให้ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างจริงจัง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น