วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ยิ่งลักษณ์ มั่นใจแผนบริหารจัดการน้ำ


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ค. ที่ท้องสนามหลวง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าในการติดตามแผนงานและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ ว่า "ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการแล้วโดยเบิกงบประมาณลงไปใช้ดำเนินการ บางโครงการมีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ส่วนตัวได้สั่งการให้ติดตามและเร่งรัดอยู่ตลอดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และพบว่าทุกหน่วยงานมีการความคืบหน้า ส่วนจังหวัดที่ยังไม่มีความคืบหน้านั้นได้สั่งการให้นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ไปติดตามแล้ว ทั้งนี้ตนจะติดตามงานไล่ตามพื้นที่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งทุกหน่วยงานยืนยันจะรับผิดชอบงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งในช่วงปลายเดือน พ.ค.จะลงพื้นที่ติดตามการทำงานด้วยตนเองอีกครั้ง"

"วันนี้ต้องยอมรับว่างานในช่วงแรกมีความล่าช้าเนื่องจากติดขัดในระเบียบต่าง ๆ โดยเพาะการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 60 วัน แต่ได้พยายามปรับปรุงเร่งรัดวิธีการ โดยเน้นเรื่องความโปร่งใส ที่ผ่านมาได้ว่าจ้างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ลงไปสำรวจในพื้นที่ด้วย เพราะบางพื้นที่ยังไม่มีข้อมูลที่สมบูรณ์จึงต้องใช้ภาพถ่ายทางดาวเทียมมาช่วยด้วย เช่น ความลึกหรือความตื้นของพื้นที่ซึ่งมีผลสัมพันธ์กับการไหลของน้ำ นอกจากนี้ทีมงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ประชุมร่วมกัน เพื่อทำแบบจำลองเพื่อดูสถานการณ์น้ำในทุกสถานการณ์ว่าน้ำจะไหลไปทางไหน ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงการปรับฐานข้อมูลดังกล่าว คาดว่าปลายเดือน พ.ค.นี้จะมีความคืบหน้าและสามารถชี้แจงได้ มั่นใจว่าแผนงานในการบริหารจัดการน้ำนี้จะสามารถรองรับสถานการณ์ได้"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น