วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2558

กระทรวงการคลัง เดินหน้ารีดภาษีที่ดิน ชงเสนอ ครม.ใน 14 วัน


#TV24 ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการพิจารณาอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยขณะนี้กระทรวงการคลังได้พิจารณาปรับลดอัตราการจัดเก็บลงมาครึ่งหนึ่งจากอัตราที่เสนอ ซึ่งคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบได้ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

หลังจาก ครม.เห็นชอบและส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาแล้ว กฎหมายนี้จะยังไม่มีผลบังคับใช้ทันที แต่จะมีระยะเวลาเว้นการใช้กฎหมายประมาณ 2 ปี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินราคาที่ดินทั่วประเทศเป็นรายแปลง

สำหรับหลักเกณฑ์ยกเว้นและการผ่อนปรนในการจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดว่าจะมีความชัดเจนเมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เช่น ภาษีที่อยู่อาศัยสำหรับบ้าน จัดเก็บอัตราร้อยละ 0.1 ของราคาประเมิน หรือล้านบาทละ 1,000 บาท โดยบ้านราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่ต้องเสียภาษี

ส่วนบ้านไม่เกิน 3,000,000 บาท เสียร้อยละ 50 ของอัตราจัดเก็บร้อยละ 0.1 และบ้านที่เกิน 3,000,000 บาท จัดเก็บเป็น 2 ส่วนคือ 3,000,000 บาทแรก เสียร้อยละ 50 ของร้อยละ 0.1 ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท เสียเต็มร้อยละ 0.1

ตัวอย่างเช่นบ้านมีมูลค่า 5,000,000 บาท จะเสียภาษีอยู่ที่ 3,500 บาท แบ่งเป็นช่วง 3,000,000 บาทแรก เสียภาษี 1,500 บาท ส่วนที่เกินจากนั้นอีก 2,000,0000 บาท จะต้องเสียในอัตราร้อยละ 0.1 หรือเท่ากับ 2,000 บาท

ส่วนการจัดเก็บภาษีที่ดินสำหรับทำการเกษตร เสียภาษีร้อยละ 0.25 ส่วนที่จะต้องเสียภาษีในอัตราสูงจะเป็นที่ดินว่างเปล่า เพื่อส่งสัญญาณให้เจ้าของที่ดินนำที่ดินที่ครอบครองไปใช้ประโยชน์หรือขายต่อให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น