วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1660/2557


#TV24 คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 1660/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว สนช. (ลงวันที่ 29 ก.ย. 2557 รับเงินเดือน 15,000 บาท มีผลเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น