วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเป็นเอกฉันท์ 182 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ


‪#‎TV24‬ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติเป็นเอกฉันท์ 182 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา รวม 22 คน โดยกำหนดให้พิจารณาแปรญัตติ 7 วัน ภายในกรอบการทำงาน 30 วัน สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ มีทั้งสิ้น 35 มาตรา อาทิ ห้ามชุมนุมในรัศมี 150 เมตร เขตพระบรมมหาราชวัง, ห้ามชุมนุมที่รัฐสภา ทำเนียบ และศาล ในระยะห่าง 50 เมตร ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจประกาศห้ามชุมนุม, ห้ามขวางทางเข้า-ออก รบกวนการทำงานการใช้บริการหน่วยงานรัฐ ทั้งท่าอากาศยาน, ท่าเรือ, สถานนีรถไฟ, ขนส่งสาธารณะ, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ศาสนสถาน, สถานทูต, สถานกงสุล และสถานที่ทำการองค์การระหว่างประเทศ, ต้องแจ้งการชุมนุมก่อนเริ่มไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ห้ามปราศรัยในเวลาเที่ยงคืนถึง 06.00 น.ต้องไม่เคลื่อนการชุมนุมในเวลา 18.00 - 06.00 น., การสลายการชุมนุมต้องขออนุมัติจากศาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น