วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"คณิน" แนะ กรธ. เปิดทางพรรคการเมือง-ประชาชนทำกิจกรรม


นายคณิน บุญสุวรรณ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2540 ในฐานะ ประธานคณะทำงานติดตามการร่างกฏหมายลูก พรรคเพื่อไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่ กรธ. เผย ถ้า พรป.พรรคการเมืองประกาศใช้ พรรคการเมืองจะทำกิจกรรมได้ทันที ว่า "ฟังดูเหมือน กรธ. จะใจกว้าง แต่แท้จริงน่าจะเป็นตรงกันข้าม เพราะตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 กกต. ต้องดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ (ซึ่งหมายรวมถึง พรป.พรรคการเมืองที่ กรธ. กล่าวถึงด้วย) มีผลใช้บังคับแล้ว ข้อนี้แสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองจะมีเวลาเพียงไม่ถึง 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ พรป.ประกาศใช้ที่จะดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญใหม่ รวมทั้งการจัดทำทะเบียนสมาชิก จัดทำข้อบังคับพรรค การตั้งสาขาพรรคการเมือง ตั้งคณะกรรมการบริหาร ตั้งคณะกรรมการสรรหา และที่สำคัญที่สุด คือ เตรียมผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อให้แล้วเสร็จก่อนที่จะถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง ถือเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่พรรคการเมืองเก่าจะดำเนินการได้ทันเพื่อดำเนินการอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายใหม่"

นายคณิน กล่าวว่า "การที่รัฐธรรมนูญระบุว่าต้องดำเนินการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ หมายถึง ขั้นตอนตั้งแต่การรับสมัครเลือกตั้งจนถึงการประกาศผล ซึ่งอย่างน้อยต้องใช้เวลา 60 วัน และอาจจะยาวกว่านั้น ถ้ายังไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ ดังนั้น กรณีที่ กรธ. บอกว่าจะให้พรรคการเมืองเริ่มทำกิจกรรมได้เมื่อ พรป.พรรคการเมืองประกาศใช้ จึงไม่มีเหตุผล หรือไม่ก็อาจแปลได้ว่า กรธ. ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิปไตย"

นายคณิน กล่าวต่อว่า "ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 กรธ. มีเวลาตั้ง 240 วัน นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ที่จะจัดทำกฎหมายลูกให้เสร็จ และ สนช. มีเวลาอีก 60 วัน ที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะนำไปประกาศใช้ ทั้งหมดรวมเป็น 300 วัน ซึ่งหมายความว่า กรธ. และ สนช. มีเวลาตั้งเกือบปีในการเขียนกฎหมายลูก แต่พอถึงเวลาที่พรรคการเมืองและนักการเมือง รวมทั้งประชาชนจะนำไปปฏิบัติและทำให้ถูกต้องอย่างครบถ้วน กลับให้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 90 วัน เช่นนี้จะให้หมายความว่าอย่างไร? กรธ. ทำล่วงหน้าไปตั้งเยอะ พร้อมมีรายละเอียดที่เข้มข้นและเปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิมตั้งมากมาย ในขณะที่พรรคการเมืองและประชาชนถูกห้ามมิให้ทำกิจกรรมหรือเคลื่อนไหวเลย ตั้งวงเสวนาก็ไม่ได้ ประชุมปรึกษาหารือก็ไม่ได้ แต่พอถึงเวลาที่ กรธ. ร่างจนเสร็จแล้วกลับบอกว่า ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้หลังจากที่กฎหมายลูกประกาศใช้ ฟังแล้วตลก แต่คงหัวเราะไม่ออก ยิ่งไปฟังรองประธาน กรธ. พูดก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ ที่บอกว่าจะให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้เมื่อไร อยู่ที่ คสช. และรัฐบาล ถ้าอย่างนั้นจะให้มีการเลือกตั้งไปทำไม?"

นายคณิน กล่าวว่า "ที่ถูกแล้วพรรคการเมืองและประชาชนควรจะทำกิจกรรมทางการเมืองได้แล้ว ทันทีที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้ อย่าลืมว่า พรรคการเมืองและประชาชนไม่เพียงแต่จะมีภาระในการศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ก่อนที่จะเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งเท่านั้น ยังมีรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่จะต้องทำการศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอีกด้วย ดังนั้น ระยะเวลาที่ กรธ. บอกว่าจะให้พรรคการเมืองและประชาชนทำกิจกรรมได้ก็ต่อเมื่อ พรป.พรรคการเมืองประกาศใช้แล้ว จึงไม่สมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง ดีไม่ดีอาจถูกมองว่า มีเป้าประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงอยู่"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น