วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"สุรพงษ์" แนะรัฐฟังพลังเสียงโซเชียลฯ-ห่วงปัญหาละเมิดสิทธิ์ประชาชน


นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "การละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้อื่น และการไม่เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน การล่วงละเมิดหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นับว่าเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ในบ้านเรา องค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกก็ได้ออกมาท้วงติงและแสดงความห่วงใย ข้อกังวลต่างๆ ครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเราในสายตาประชาคมโลกไม่ดีเอาเสียเลย ยิ่งรัฐบาล คสช. ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และบางครั้งท่านนายกฯประยุทธ์ ก็คิดเอาเหมาเองว่ารัฐบาลของท่านมาโดยความเห็นชอบของประชาชน ที่มอบหมายให้ท่านมาบริหารประเทศ ก็ไม่ว่ากันหรอก แต่สังคมโลกเขารู้ว่ารัฐบาล คสช. มีความเป็นมาอย่างไร ซึ่งนี่คือจุดอ่อนของรัฐบาลนี้ที่ทำให้การบริหารงานไม่เป็นที่ยอมรับในภาพกว้าง วันนี้ก็ต้องขอเรียกร้องให้รัฐบาล คสช. ควรรับฟังข้อทักท้วงของทั้งสื่อมวลชน และประชาชนผู้ใช้ Social Media ที่ออกมาเรียกร้องในการตรากฎหมายของ สนช. ที่จะส่งผลกระทบในการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และปิดกั้นเนื้อหาสาระต่างๆของผู้ใช้ข้อมูลข่าวสาร และทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และเกิดความแตกแยกทางความคิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งหลักการในการตรากฎหมายนั้นควรต้องคำนึงถึงทั้งหลักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไปพร้อมๆกันด้วย ไม่ใช่คิดว่าจะใช้พวกมากลากไป หรือการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จไม่ฟังเสียงประชาชนเลย เร่งรีบให้กฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติเพื่อหวังทำลายสถิติว่า สนช. ชุดนี้มีผลงานมากที่สุด ออกกฎหมายได้รวดเร็วเป็นจำนวนมาก ไม่เคยมีรัฐบาลชุดใดเคยทำได้ทำนองนั้น แต่กฎหมายที่ดีควรมีคุณภาพและต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชน ยึดมั่นในหลักความเป็นธรรม และเคารพในสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันด้วย"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น