วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"สุรพงษ์" ห่วงประเทศล้าหลัง-สอนรัฐบาลเปิดวิสัยทัศน์


นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า การพัฒนาเด็กหรือเยาวชนของชาติด้านเทคโนโลยีไอทีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องเปิดกว้างให้เยาวชนคนไทยได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เพื่อให้ตามทันวิวัฒนาการด้านนี้ให้ทัดเทียมนานาอารยะประเทศอื่นๆ เพื่อให้รู้เท่าทันเขา เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์โทรศัพท์ มือถือมีฟังค์ชั่นการทำงานที่เหนือกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ในอดีตมากมายนัก มีเทคโนโลยีที่เปิดกว้างจนเข้าสู่ยุคแห่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง จนนับได้ว่ากลายเป็นปัจจัยที่ 5 นอกเหนือไปจากปัจจัยสี่ที่เรารู้ๆกันมาแต่ในอดีตคือ บ้าน ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และอาหาร เพราะฉะนั้นผู้บริหารประเทศจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เข้าใจถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับชีวิตและความเป็นอยู่ประจำวันของมนุษย์ในยุคปัจจุบัน ประเทศจึงจะพัฒนาและก้าวตามทันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปได้ มิฉะนั้นประเทศไทยเราก็จะกลายเป็นเสมือนเต่าล้านปีก็เป็นได้ ผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้เฒ่ากะโหลกกะลาในสายตาของเด็กๆไปกันแล้ว ก็ต้องขอให้ผู้บริหารประเทศชุดนี้ได้เปิดวิสัยทัศน์ของตนเองให้กว้างไกล คิดอะไรให้ถี่ถ้วน รอบคอบก็แล้วกัน เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่มอบให้แก่เด็กและเยาวชนของไทยเราเพื่อจะได้มีโอกาสก้าวตามทันประเทศอื่นๆที่พัฒนาไปไกลกว่าเรา การปิดกั้นเสรีภาพในการใช้วิวัฒนาการไอทีโดยวิธีการกำหนดตัวบทกฎหมายโดยปราศจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงการใช้ข้อมูลข่าวสารในการเชื่อมโยง ติดต่อสี่อสารกันในสังคมข้อมูลข่าวสารก็อาจจะส่งผลเสียหายย้อนกลับมาทำให้ไทยเราอาจจะล้าหลังในด้านความคิดและการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นได้ ก็รู้สึกสงสารยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลคสช.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น