วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

"นพดล" ติงร่างพรบ.พรรคการเมือง-โทษประหารขัดหลักนิติธรรม


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า "ร่าง พรบ. พรรคการเมืองที่กรธ. ยกร่างเบื้องต้นมีหลายแนวคิดที่น่ากังวล ตนเองขอหยิบยกให้สังคมช่วยพิจารณา ส่วน กรธ. และ สนช. จะแก้หรือไม่ ไม่ขอก้าวล่วง เพราะมุมมองต่างกัน ประเด็นที่น่ากังวลที่สุดคือการเขียนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาที่รุนแรงมาก แต่ถ้อยคำที่ใช้กว้างขวางและเปิดช่องให้ตีความไปได้หลายทาง ซึ่งอาจสร้างสนามกับระเบิดทางนิติศาสตร์โดยไม่ตั้งใจ เช่นการห้ามพรรคการเมืองส่งเสริมหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในมาตรา 43 ซึ่งคำว่า ก่อกวนหรือคุกคาม หรือ ความสงบเรียบร้อย มีความหมายกว้าง และนักกฎหมายตีความข้อเท็จจริงได้ต่างกัน ดังนั้น พรรคการเมืองยากที่จะรู้แนวทางปฏิบัติหรือบรรทัดฐานของการกระทำได้ อีกทั้งมาตรา 105 ในร่าง พรบ. พรรคการเมืองดังกล่าว กำหนดโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตถ้าฝ่าฝืนมาตรา 43 ตนเห็นว่าการเขียนกฏหมายเช่นนี้มีปัญหาเพราะ 1. การกำหนดความผิดด้วยถ้อยคำที่กว้างมาก ขาดบรรทัดฐานในการปฏิบัติที่ชัดเจน และ 2. โทษที่กำหนดรุนแรงเกินควรไม่ได้สัดส่วนกับความผิด ซึ่งน่าจะไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม"

"ตนขอหยิบยกให้ประชาชนได้เห็นบางตัวอย่างเท่านั้น เพื่อบันทึกไว้หากมีปัญหาในอนาคต สิ่งที่ประเทศไทยต้องการในขณะนี้คือการสร้างพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง การกำหนดโทษรุนแรงจึงไม่ใช่ทางออก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น