วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

"นพดล" หนุน "ทักษิณ" แนะรัฐยึดหลักนิติธรรม-ยุติธรรม-เป็นธรรม


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และที่ปรึกษากฎหมาย ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมาตอบโต้ ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า "ในสังคมแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกันไป และตนเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และไม่ขอตอบโต้ใคร เพราะคนไทยทุกคนล้วนปรารถนาดีต่อประเทศด้วยกันทั้งนั้น ส่วนตัวอยากเห็นบรรยากาศความปรองดองและความสามัคคีเกิดขึ้นในสังคม เท่าที่ติดตามอ่านในสื่อฯ เข้าใจว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี อยากเห็นประเทศเดินหน้า และอยากให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของประเทศสำเร็จ และโดยส่วนตัวตนหวังว่าความปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้น ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน และขอเอาใจช่วยทุกฝ่ายให้สามารถสร้างความปรองดองที่แท้จริงให้เกิดขึ้นให้ได้ เพื่อให้ประเทศเดินหน้า ที่ฝ่ายรัฐบาลระบุว่า จะบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องเป็นธรรมนั้น ถ้าทำเช่นนั้น ตนเชื่อว่าการยึดหลักนิติธรรมจะทำให้ทุกฝ่ายรู้สึกได้รับความยุติธรรม ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อการสร้างความปรองดองอย่างแน่นอน"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น