วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

"ชวลิต" เผยนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นรัฐ ทำเศรษฐกิจดิ่ง


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รักษาการรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีสื่อทุกสำนักเผยแพร่ผลโพลของสวนดุสิตโพลพบว่า ปัญหาที่กระทบต่อประชาชนสูงสุดถึง 87.92% คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน และปัญหารองลงมาคือ ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น ในโครงการภาครัฐ ซึ่งประชาชนให้ความห่วงใยสูงถึง 76.61% สะเทือนความเชื่อมั่นในระบบธรรมาภิบาลภาครัฐอย่างรุนแรง ต่อปัญหาเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ดังกล่าว มีบางท่านเสนอแนะให้เปลี่ยนทีมเศรษฐกิจ นั้น

นายชวลิต กล่าวต่อว่า "ตนเคยให้กำลังใจกับทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่พยายามหาทางแก้ปัญหา แต่ก็ไม่อาจแก้ได้โดยง่าย ถึงกับเคยกล่าวไว้หลายครั้งว่า ต่อให้ ร้อยสมคิด ก็แก้ไม่ได้ หรือจะเปลี่ยนทีม ก็ไม่อาจแก้ได้ ไม่ใช่เพราะไม่มีความรู้ ความสามารถ แต่เป็นเพราะระบบการเมือง การปกครอง ของไทยขณะนี้ ไม่เอื้อต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การขาย การลงทุน"

มีข้อสังเกตว่า ในช่วงสองปีเศษที่ผ่านมา มีทูตต่างประเทศหลายประเทศได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนตามจังหวัดต่าง ๆ รวมตลอดทั้งเดินทางไปเยี่ยมเยียนตามพรรคการเมืองทุกพรรค ถามว่า ทูตประเทศต่างๆ เหล่านั้นได้ลงสำรวจและถามความเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่ออะไร เขาตอบว่า เขารักประเทศไทย คนไทยน่ารัก มีพื้นฐานจิตใจดีเป็นมิตร เขาอยากให้เมืองไทยเข้าสู่ภาวะปกติ ความเชื่อมั่นจะกลับคืนมา

จึงขอฝากเป็นข้อสังเกตว่า หลังจากกฎหมายรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ เท่ากับสถานการณ์เปิด ว่าบ้านเมืองนี้จะมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ดังนั้น โจทย์ใหญ่ คือทำอย่างไรถึงจะสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งทำได้โดยมีสัญญาณบวกจากภาครัฐว่าจะใช้กลไกปกติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการบริหารประเทศ และเลิกใช้กลไกพิเศษในการควบคุม กำกับ ดูแลการบริหารประเทศ ไม่มีเหตุผลใดที่รัฐบาลจะดำเนินการเสมือนว่าสถานการณ์ยังอยู่ในห้วงปฏิวัติรัฐประหาร ทั้งที่ใช้เวลาในการบริหารประเทศจะครบ 3 ปีแล้ว

นายชวลิต กล่าวต่อว่า มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า เมื่อการเมือง การปกครองไม่ปกติ นักลงทุนจึงขาดความเชื่อมั่น เห็นได้จาก แม้แต่คนไทยด้วยกันเองยังไม่กล้าลงทุน มีแต่การลงทุนจากภาครัฐขาเดียวเท่านั้น ซึ่งอาจเปรียบเทียบให้เห็นว่า แล้วเราจะทำให้ประเทศพิการด้วยการเดินขาเดียวโดยภาครัฐเท่านั้นได้อย่างไร ไม่ทำร้ายประเทศมากไปหรือ?

จึงขอฝากรัฐบาลเร่งส่งสัญญาณบวก ให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ในการบริหารประเทศ คงไม่มุ่งหวังให้รัฐบาลมั่นคงเท่านั้น แต่จะสมบูรณ์ควรทำให้ประเทศชาติและประชาชนมั่นคงด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น