วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

"ชวลิต" แนะรัฐยกเลิกคำสั่งคสช.-ยืนยันเพื่อไทยไม่ขวางปรองดอง


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า "ตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วนสามัคคี ปรองดองเพื่อรับกับวาระแห่งชาตินั้น มั่นใจได้ว่า พรรคเพื่อไทยสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง เพื่อวาระแห่งชาติสำคัญอย่างเต็มที่ แต่ขณะนี้มีข้อพิรุธว่า รัฐบาลหลีกเลี่ยงการสรรหาองค์กรอิสระด้วยการไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แต่กลับออกกฎเกณฑ์การสรรหาองค์กรอิสระ โดยใช้มาตรา 44 ตามคำสั่ง คสช.ที่ 23/2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 60 ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญเพียง 1 วัน เสี่ยงต่อการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เคารพประชามติ แล้วยังหมิ่นเหม่หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ"
       
นายชวลิต กล่าวว่า "คนไทยทุกคนรวมทั้ง คสช. และรัฐบาลอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ  ดังนั้น การสรรหาองค์กรอิสระ ควรดำเนินการตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ไม่อาจอ้างว่า กฏหมายลูกออกไม่ทัน เพราะทราบล่วงหน้าเป็นปี ที่สำคัญ คำสั่ง คสช.ที่ 40/2558 กำหนดให้องค์กรอิสระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แม้ครบวาระจนกว่าจะมีการแต่งตั้งบุคคลมาแทน"
       
ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้ คสช. ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 23/2560 เพื่อเคารพประชามติ และเคารพรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศของเรากลับคืนมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น