วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

"เรืองไกร" ยื่นสอบภาษี "วิษณุ"


นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลังจากติดตามข่าวการเรียกเก็บภาษีของกรมสรรพากรในกรณีต่างๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดยเฉพาะนายวิษณุ เครืองาม ที่เคยกล่าวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2558 ว่า ทุกคนมีหน้าที่เสียภาษี ด้วยเหตุนี้จึงสนใจว่า นายวิษณุ ได้เสียภาษีให้รัฐไว้ครบถ้วนหรือไม่? ประกอบกับนายวิษณุเคยเป็นรองนายกฯ สมัยรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร ก่อนมาเป็นรองนายกฯ สมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงพอมีประวัติการยื่นบัญชีทรัพย์สินให้ตรวจสอบได้

จากประวัติการยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้ง 4 ครั้ง คือวันที่ 14/3/2548 , 24/6/2549 , 24/6/2550 และ 4/9/2557 เมื่อนำมาใส่ตารางเปรียบเทียบแล้วจะพบว่า นายวิษณุ ตลอดเวลา 9 ปี มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นกว่า 87.5 ล้านบาท โดยครั้งล่าสุดเมื่อ 4/9/2557 นายวิษณุและคู่สมรสยื่นแสดงว่ามีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายรวม 1.2 ล้านบาท และ 1.8 ล้านบาท ตามลำดับ

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า เรื่องที่นายวิษณุส่งลูกชายไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานั้น เคยได้ยินข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากอดีตนายกฯทักษิณ ด้วย และกำลังขอดูข้อมูลดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้ นายวิษณุก็คงทราบดีเช่นกัน ดังนั้น หากทราบยอดรายจ่ายที่ใช้ไปในแต่ละปีเกี่ยวกับการส่งลูกเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ก็อาจต้องนำมาบวกกลับเพื่อคำนวณหารายได้ที่เพิ่มขึ้นอีก และนำมาเปรียบเทียบกับยอดการเสียภาษีได้ต่อไป

กรณีจากการตรวจสอบเปรียบเทียบและวิเคราะห์ตัวเลขดังกล่าว จึงมีเหตุประการแรก คือ ขอให้นายวิษณุ เป็นผู้เปิดเผยประวัติการเสียภาษีที่ผ่านมาตลอดเวลา 9 ปี และตัวเลขค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเรียนที่สหรัฐอเมริกา ว่ามีจำนวนเท่าใด? โอนผ่านธนาคารใด? จึงจะเป็นข้อมูลที่ใช้พิสูจน์ทราบได้ว่านายวิษณุ เป็นผู้ที่เสียภาษีให้รัฐไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่? ทั้งนี้ หวังว่านายวิษณุ จะเป็นผู้นำข้อมูลต่างๆ มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนด้วยตนเอง และตนจะนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เรื่องภาษีต่อไป หากพบว่า มีเหตุอันควรสงสัยที่ควรตรวจสอบ ก็คงจะทำเรื่องไปยังสรรพากรเพื่อประเมินภาษีอีกครั้งหนึ่ง แต่หากนายวิษณุ ได้ยื่นภาษีไว้ถูกต้องแล้ว ก็จะใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบนักการเมืองที่อาจยื่นไม่ถูกต้องต่อไป

นายเรืองไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า นายวิษณุ เป็นถึงรองนายกฯ และรู้กฎหมายเป็นอย่างดี จึงหวังว่า นายวิษณุ จะยินดีเปิดเผยข้อมูลที่ร้องขอ คือ แบบแสดงรายการเสียภาษี (ภ.ง.ด.) ที่ผ่านมาตลอดเวลา 9 ปี กับรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ส่งลูกเรียนว่ามีจำนวนทั้งสิ้นเท่าใด? โอนเงินผ่านธนาคารใด? เพื่อให้สื่อมวลชนได้ร่วมกันตรวจสอบอย่างครบถ้วน โดยจะไปยื่นหนังสือถึงนายวิษณุ ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน เวลา 10.00 น.

1 ความคิดเห็น:

  1. สุดยอด ขอให้ระวังความปลอดภัยของตัวท่านด้วยครับ

    ตอบลบ