วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" เห็นใจผู้ประกอบการ-แนะรัฐทบทวน พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าว


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงประเด็นการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ว่า พรรคเพื่อไทยรู้สึกเป็นห่วง และเห็นว่าการดำเนินการเรื่องนี้ ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฝืดเคือง สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ จะกระทบกับผู้ประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง และจะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ผลของการบังคับใช้กฎหมายนี้กระทบหลายส่วน โดยเฉพาะการเพิ่มบทลงโทษ ให้โทษปรับสูงสุดที่ 400,000-800,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าวหนึ่งคน จะยิ่งกระทบเศรษฐกิจให้แย่ไปกว่าเดิม หลักคิดค่าปรับสูง เราคิดว่าน่าจะเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้อง ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ควรกระทำ เพราะการมีค่าปรับที่สูงจะเกิดผลกระทบในหลายมิติ ทั้งอาจกระทบกับหลักธรรมาภิบาลต่อเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย และอาจเปิดช่องให้มีการทุจริตคอรัปชั่นได้ ที่ควรกระทำคือ การเปิดให้แรงงานต่างด้าวได้ลงทะเบียน หรือกำหนดในบทเฉพาะกาลให้มีการยืดหยุ่น ปัจจุบันแนวโน้มของโลกและกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปิดโอกาสให้มีการไหลเวียนแรงงาน สินค้า การออกพระราชกำหนดดังกล่าวน่าจะขัดกับหลักการอาเซียนที่แรงงานควรจะแสวงหาการได้รับการจ้างงาน หรือนายจ้างควรได้รับสิทธิในการเลือกใช้แรงงานที่เหมาะสม ที่สำคัญการออกกฎหมายในลักษณะพระราชกำหนดนั้น จะต้องเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน แต่เรื่องการบริหารจัดการคนต่างด้าว มองว่าไม่ได้ต้องถึงขั้นออกเป็นพระราชกำหนด ดังนั้นเมื่อเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินมาก ควรจะเปิดรับฟังความคิดเห็น หรือหารือทุกภาคส่วน ทั้งผู้อาจได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนได้เสีย อย่างครบถ้วนรอบด้าน ไม่ควรเร่งรีบทำเรื่องนี้ ในเวลานี้ พรรคเพื่อไทยขอให้กำลังใจนายจ้าง ผู้ประกอบการ ขอให้ฝ่าฟันสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ไปให้ได้

1 ความคิดเห็น: