วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"ยิ่งลักษณ์" เยือนสวนทุเรียนปราจีนฯ-เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเกษตร


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยเพื่อนร่วมรุ่นรัฐศาสตร์ รุ่น 21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายวัฒนา เมืองสุข และนายชยุตม์ ภุมมะกาญจนะ อดีต ส.ส.พรรคไทยรักไทย เดินทางมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนของลุงมนัส ฮวดจึง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตทุเรียน, ตรวจวิเคราะห์ดิน, การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดทุนการผลิต, การใช้น้ำอย่างประหยัด, การวางระบบน้ำในแปลงไม้ผล รวมถึงการผลิตไม้ผลตามระบบปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP (Good Agricultural Practice) 

สวนนี้มีผลไม้หลายชนิด อาทิ ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ ขนุน กระท้อน สัมโอ ภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้จัดส่วนการให้ความรู้ 5 จุด เริ่มจาก
จุดที่ 1 เทคนิคการดูแลทุเรียน
จุดที่ 2 การพัฒนาที่ดิน ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
จุดที่ 3 การพัฒนาที่ดิน การผลิตน้ำหมักชีวภาพ
จุดที่ 4 การเลี้ยงหมูหลุม
และ จุดที่ 5 การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์

ที่สำคัญสวนนี้ไม่ฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า และดูแลให้น้ำด้วยระบบสปริงเกลอร์ ส่วนปุ๋ยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอก ที่หาซื้อจากท้องตลาดทั่วไป แม้ว่าสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปหน้าแล้งจะขาดน้ำ แต่ด้วยการจัดการระบบการเกษตรที่ดีทำให้มีน้ำใช้อย่างพอเพียง และได้ผลผลิตตามที่ต้องการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น