วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"ลดาวัลลิ์" ห่วงเยาวชน แนะรัฐเร่งแก้ปัญหาแรงงานเด็ก-โสเภณีเด็ก-เด็กเร่ร่อน


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงข้อมูลของยูนิเซฟที่ระบุว่า มีเด็กไทยกว่า 700,000 คนไม่ได้เรียนในชั้นมัธยมศึกษา ถ้าเป็นเช่นนี้จริง ก็น่าเป็นห่วงมาก แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้ระบุว่าเด็กในกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดใดบ้าง เพียงแต่บอกว่าเป็นเด็กในครอบครัวยากจนเท่านั้น แต่ยูนิเซฟเป็นองค์การที่ทำงานเพื่อเด็กด้อยโอกาสโดยตรงจึงน่าจะมีที่มาที่ไปของตัวเลขเด็กด้อยโอกาสทั้ง 700,000 คน จึงมีความเห็นว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควรจะมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ประสานงานกับยูนิเซฟ เพื่อขอข้อมูลโดยละเอียดแล้วนำมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ทุกคน เพื่อหาวิธีการสกัดกั้นไม่ให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสทางการศึกษาและตกไปเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาแรงงานเด็ก ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กเร่ร่อน

นางลดาวัลลิ์ กล่าวอีกว่า อยากให้รัฐบาลเอาใจใส่ปัญหาเด็กให้มากยิ่งขึ้นโดยสนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่มากขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานหลักในชุมชนที่ยึดโยงกับภาคประชาชนในพื้นที่โดยตรงอยู่แล้ว ทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั่วประเทศสามารถจับมือกับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนที่มีอยู่แล้วให้ลุกขึ้นมาสำรวจจำนวนและสถานการณ์ของเด็กทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถรู้สถิติตัวเลขเด็กด้อยโอกาสอย่างแท้จริง แล้วรีบวางแผนให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างได้ผล ถ้าให้ความเอาใจใส่ต่อปัญหาเด็กอย่างสม่ำเสมอเป็นการเฝ้าระวังปัญหาสิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน ที่องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญตลอดมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น