วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

"เพื่อไทย" ค้านไพรมารีโหวต


รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ศิรินิล ในฐานะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวกับสื่อมวลชนว่า วันนี้พรรคเพื่อไทยได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพื่อแสดงความคิดเห็น ไม่เห็นด้วยกับระบบการคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้น (Primary Vote) ตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมืองที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมาธิการของ สนช. และได้ผ่านความเห็นชอบของ สนช. ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การคัดเลือกผู้สมัครขั้นต้นตามร่างกฎหมายพรรคการเมืองดังกล่าว กลับให้เป็นสิทธิค่อนข้างเด็ดขาดแก่สมาชิกในพื้นที่ของสาขาและพื้นที่ของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ซึ่งสมาชิกเพียง 100 คน กรณีของสาขา และ 50 คน กรณีของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ก็มีสิทธิคัดเลือกผู้สมัครได้ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาหลายประการทั้งการบล็อกโหวต การรับฟังความคิดเห็นที่ไม่ทั่วถึง เป็นภาระค่าใช้จ่ายของพรรคที่สูง ทำให้เกิดปัญหาความแตกแยกในพรรค ทำให้เกิดปัญหากับพรรคขนาดกลางและเล็กได้ และปัญหาเรื่องระยะเวลาการส่งผู้สมัครของพรรคที่อาจดำเนินการไม่ทันตามระยะเวลาการรับสมัครของ กกต. อีกทั้งหากมีการร้องเรียนว่ากระบวนการคัดเลือกไม่ถูกต้อง อาจทำให้พรรคต้องเสียโอกาสในการส่งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นได้ นอกจากนี้ตัวบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับสาขาและตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเองยังมีความไม่ชัดเจนที่อาจตีความได้หลายนัยที่สมควรจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งพรรคได้เสนอไปพร้อมกันแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น