วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“ทนายวันชัย” ยื่นเอาผิด คดีฟอกเงินกรุงไทย


เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายวันชัย บุนนาค ทนายความอิสระ เข้ายื่นหนังสือติดตามทวงถามความคืบหน้าคดีฟอกเงินจากการทุจริตอนุมัติเงินกู้จากธนาคารกรุงไทยให้กับกลุ่มกฤษดามหานคร โดยมี ...ปิยะ รักสกุล ผอ.กองบริหารคดีพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

นายวันชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือขอให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย แต่ปรากฏว่ากรรมการธนาคารกรุงไทย 5 คนที่ร่วมกันอนุมัติปล่อยกู้ถูกดำเนินคดีและถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองลงโทษเพียง 3 คน โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายชัยณรงค์ อินทรมีทรัพย์ ไม่ถูกดำเนินคดีใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าบุคคลทั้ง 2 จะไม่ถูกดำเนินคดีอาญา แต่ไม่มีผลผูกพันกับคดีฟอกเงิน ดังนั้นดีเอสไอจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน รวมถึงธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของกลุ่มกฤษดามหานคร โดยมีพฤติการณ์ปรับโครงสร้างหนี้ให้จาก 7,800 ล้านบาท เหลือ 4,500 ล้านบาท หากกลุ่มกฤษดาไม่ได้รับการปรับลดหนี้ก็คงไม่เกิดการทุจริตและการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมาตนได้ยื่นหนังสือเพื่อขอให้ดีเอสไอดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 รายแต่ก็ไม่เคยได้รับทราบความคืบหน้าใดๆ เลยจึงจำเป็นต้องมาทวงถามความคืบหน้า เนื่องจากคดีจะครบอายุความ 15 ปีภายในเดือนธันวาคม 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น