วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"นพดล" แนะเร่งแก้ปัญหาทีแคส ผ่าตัดระบบการศึกษา


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และแกนนำพรรคเพื่อไทย เห็นว่าระบบการรับคนเข้ามหาวิทยาลัยที่ใช้ในปัจจุบันหรือทีแคสนั้น แม้คนออกแบบมีเจตนาดี แต่อาจมีปัญหาเช่นเรื่องการกั๊กที่ สอบหลายครั้ง ยืดเยื้อ นักเรียนและผู้ปกครองมีภาระค่าใช้จ่าย แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำยังไม่ได้ ตนยังเสนอให้เปิดเวทีระดมสมองหาฉันทามติ เนื่องจากเรื่องนี้กระทบคนนับแสน ไม่อยากให้ด่วนสรุปโดยคนนับสิบ จึงขอเรียกร้องให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรัฐบาลเปิดเวทีรับฟังความเห็นของเด็ก ผู้ปกครองและนักวิชาการอีกครั้ง เพื่อให้ได้ระบบที่สมบูรณ์มากที่สุด

นายนพดล กล่าวต่อว่า สมาชิกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าควรยกเลิกทีแคสในรูปแบบปัจจุบัน หรือผ่าตัดขนานใหญ่ให้มีระบบใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางที่สั้น ง่ายและเป็นธรรมกว่านี้เช่น การสอบนั้นอาจมีเพียงสองรอบเป็นต้นโดยรอบแรกใช้การรับตรงร่วมกันและมีระบบเคลียริ่งเฮาส์ ซึ่งอาจมีสัดส่วนคะแนนของโครงงานและเกรดเฉลี่ยในโรงเรียนประกอบ แล้วใช้คะแนนการทดสอบ GAT/PAT บวกวิชาความถนัดเฉพาะ โดยในรอบนี้ควรให้ผู้สอบเลือกคณะที่ตนสนใจเรียงตามลำดับ และไม่ควรให้เลือกจองที่หลายคณะเต็มไปหมด เพราะจะกันที่คนอื่น ส่วนรอบสอง อาจใช้ระบบแอดมิชชั่นก็ได้ คนที่พลาดในรอบแรกก็ยังมีโอกาสในรอบสองและหากรอบแรกได้ที่นั่งแล้ว ผู้สอบรอบสองต้องสละสิทธิ์ที่นั่งในรอบแรกก่อน นอกจากนั้นการออกข้อสอบควรเน้นเนื้อหาที่สอนในโรงเรียน สอบในสิ่งที่สอน อาจช่วยลดการกวดวิชาได้ ข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อถกเถียงกันต่อไป เป้าหมายคือให้ได้ระบบที่เป็นธรรมกับลูกหลานของเรา และพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรต้องมาปวดหัวกับระบบคัดเลือกที่ซับซ้อนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น