วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“เพื่อไทย” ชี้ ถนนทุกสายมุ่งหน้าเลือกตั้ง-เร่ง คสช. ปลดล็อกพรรคการเมือง


นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวกับสื่อมวลชนว่าจากนี้ไปถนนทุกสายจะได้มุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้ง และจะไม่มีอะไรมากระทบต่อโรดแม็ปเลือกตั้งอีก จากนี้ไปคสช.ต้องผ่อนปรนให้เกิดบรรยากาศของการเตรียมการเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง คำสั่งหรือประกาศใดที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเร่งยกเลิกโดยเร็ว เช่น คำสั่งคสช.ที่ 3/2558 ห้ามประชาชนชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน ควรยกเลิก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการนำเสนอหรือสะท้อนปัญหาของตนเอง อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ รวมถึง คำสั่ง คสช.ที่ 57/2557 ที่ห้ามพรรคการเมืองประชุมและดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ต้องเร่งยกเลิก เพราะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะห้ามพรรคการเมืองจัดประชุมระดมสมอง หรือลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาจัดทำแนวนโยบายและนำไปสู่การแก้ปัญหา คสช.มีหน้าที่ต้องนำประเทศกลับสู่สภาวะปกติสุขโดยเร็ว ต้องไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการปิดกั้นการแสดงออก ซึ่งถือเป็นสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากล ต้องปลดล็อกทางการเมือง โดยการยกเลิกประกาศและคำสั่งที่ไม่เอื้อต่อการสร้างบรรยากาศการเลือกตั้ง โดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น