วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“นพดล” ห่วงปัญหาทีแคส สร้างภาระผู้ปกครอง-เยาวชน


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงปัญหาที่เกิดกับระบบการคัดเลือกและสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทีแคส ที่ใช้เป็นปีแรกว่า ตนคิดว่าคนที่ออกแบบระบบมีเจตนาที่ดี แต่เมื่อระบบยังมีปัญหาและสร้างความทุกข์ให้นักเรียนและผู้ปกครอง จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น ทปอ. และรัฐบาลควรจัดเวทีรับฟังความเห็นของนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งครูและนักวิชาการและผู้สนใจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุด ปีหน้าไม่ควรมีปัญหาเช่นปีนี้ ต้องไม่ให้ลูกหลานเรามีความกังวลและความทุกข์ที่เกิดจากระบบและต้องรับฟังความเห็นของฝ่ายต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อสร้างระบบที่ไม่ซับซ้อน ยุ่งยาก ยืดเยื้อ ไม่สร้างภาระค่าใช้จ่ายแก่เด็กและผู้ปกครองในการวิ่งสมัครตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

คำถามคือระบบที่ใช้ในปัจจุบันยังคงสร้างความเหลื่อมล้ำหรือไม่? เนื่องจากปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาต้องได้รับการแก้ไข ระบบที่ดีต้องไม่ให้มีความเหลื่อมล้ำระหว่างเด็กที่มีฐานะและเด็กยากจน และถ้าหากฟังนักวิชาการด้านการศึกษาเผยตัวเลขและภาระทางการเงินที่ผู้ปกครองทั้งประเทศต้องเสียไปในการเตรียมตัวลูกหลานและกวดวิชาเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งๆ นับหมื่นๆ ล้านบาทยิ่งน่าตกใจ ตนหวังว่าทุกฝ่ายที่มีหน้าที่จะมีคำตอบและแก้ไขปรับปรุงหรือสร้างระบบที่ดีที่เอาเด็กและลูกหลานเราเป็นศูนย์กลางให้ได้โดยเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น